The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
RAWA


 

 

 
Add RAWA RSS Feed to Feedreaders

 


RAWA Photo Gallery
Random Image from RAWA Photo Gallery
 


Follow RAWA on Twitter


Join RAWA on Facebook


RAWA Channel on Youtube


 • February 6, 2017 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile اساتا شکور، مبارز جنبش رهایی‌بخش سیاهان امریکا
  جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا): جوان بایرن، مشهور به اساتا شکور، فعال سیاسی افریقایی-امریکایی و یکی از چهره‌های سرشناس جنبش رهایی‌بخش سیاهان امریکا در دهه‌های شصت و هفتاد قرن بیستم است. وی عضو «حزب پلنگان سیاه» و یکی از بنیانگذاران «ارتش آزادیبخش سیاهان» بود. اساتا در ۱٩۴۷ در یک فامیل فقیر و کارگری در کوینز نیویارک به دنیا آمد و در کارولینای شمالی بزرگ شد. در این دو ایالت امریکا تبعیض و ستم غیرانسانی و بیرحمانه بر سیاهان بشدت اعمال می‌شد. more...


 • December 22, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile Gulbuddin’s rabid dog returns to Kabul!
  RAWA.org: The criminal Zardad, who added “Faryadi” to his name when he moved to England (just like Atta Mohmmad’s added “Noor” to his name), returned to Kabul some days back, and a group of filthy Gulbuddini terrorists were sent – with Ghani and Abdullah’s approval as they make more efforts to strengthen their treacherous ties with Gulbuddin – to welcome this bloodthirsty criminal in the airport. more...

 • December 20, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile We have to avenge the crime against Marwa!
  RAWA.org: In our country, crimes against women are still tormenting them and out of countless cases of crimes and violence against women, only a few have leaked to the media. These stories are so heart rending that they wound the heart and conscience of every person, except for Ghani and Abdullah and their mafia apparatus’. more...

 • November 15, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile CIA Afganistan uyuşturucu kaçakçılığı devam
  RAWA.org: Bu Friba, RAWA temsilcisi tarafından verilen röportajın ikinci kısmıdır. Edu Montesanti, Pravda.Ru Portekizce versiyonu ile SöyleşirnrnYıllar önce, parlamento, eski yazar insan haklarına ve aktivist Malalai Joya CIA Afganistan uyuşturucu kaçakçılığı devam dikkat çekti. more...

 • November 11, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile El decadente y moribundo Gulbuddin se convierte de nuevo perro de EE.UU.
  RAWA.org: Los EE.UU. finalmente decidieron añadir su notória creación, Gulbuddin, en el círculo de los traidores nacionales en el gobierno de Kabul, y completar este círculo de archicriminales en el gobierno de la mafia yihadista de Ghani y Abdullah. Este infame criminal es la causa de muerte de miles de nuestros compatriotas, y cientos de intelectuales y revolucionarios que buscan la libertad, que jugó un papel importante en el apoyo com armas y financiero de los EE.UU., durante la resistencia contra la invasión soviética. more...

 • November 11, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile O decadente e moribundo Gulbuddin transforma-se em cão dos EUA de novo
  RAWA.org: Os EUA finalmente decidiram acrescentar sua notória criação, Gulbuddin Hekmatyar, ao círculo de traidores nacionais no governo de Cabul, e completar este círculo de arqui-criminosos no governo da máfia jihadista de Ghani e Abdullah. Este infame criminoso é o assassino de milhares de compatriotas nossos, e de centenas de intelectuais e revolucionários que buscam liberdade, o qual teve grande participação no apoio de armas e financeiro derramado pelos EUA durante a resistência contra a invasão soviética. more...

 • November 6, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile ¡La Invasión de Afganistán Hundió la Región Aún Más en el Terrorismo!
  RAWA.org: Hace quince años, los EE.UU. y sus aliados bombardearon nuestro pueblo indefenso e impotente, y ocupó Afganistán bajo el pretexto de la “guerra contra el terrorismo”. La intervención militar de Estados Unidos, sin duda, fue el comienzo de un nuevo capítulo de dolor, sufrimiento y miseria a nuestra nación, mientras los terroristas yihadistas han sustituido a los talibanes terrorista y nuestro país se sumergió en el abismo del fundamentalismo,en la misoginia, en la corrupción, en la inseguridad, en la pobreza, en el desempleo, en el tráfico de drogas, en el saqueo de los recursos nacionales, en la intervención de los países vecinos, y en miles de otros desastres. more...

 • November 5, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile A Invasão Norte-Americana ao Afeganistão Mergulhou a Região Ainda Mais no Terrorismo!
  RAWA.org: Quinze anos atrás, os EUA e seus aliados bombardearam nossas pessoas indefesas e impotentes, e ocuparam o Afeganistão sob o pretexto da “Guerra ao Terror”. A intervenção militar dos EUA foi, sem dúvida, o início de um novo capítulo de dor, sofrimento e miséria para nossa nação, já que os terroristas jihadistas substituíram os terroristas talibãs, e nosso país mergulhou no abismo do fundamentalismo, da misoginia, da corrupção, da insegurança, da pobreza, do desemprego, do tráfico de drogas, do saque dos recursos nacionais, da intervenção dos países vizinhos, e das milhares de outras catástrofes. more...

 • November 4, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile O Novo “Pearl Harbor” E A Propaganda Do Terror. Recontando os Crimes que Mudaram o Curso da História
  Global Research: Em maio de 2014, o historiador suíço Daniele Ganser questionou em Journal of 9/11 Studies: “Os historiadores, hoje e nos próximos anos, enfrentam uma tarefa desafiante: devem escrever a história dos acontecimentos de 11 de setembro de 2001. O que escreverem, será ensinado nas aulas de História. Mas o que escreverão? Que Osama bin laden enviou 19 muçulmanos a fim de executar um ataque de surpresa nos EUA? Ou escreverão que a administração de Bush foi responsável pelo ataque, seja arquitetando-o ou deliberadamente permitindo a fim de chocar a população dos EUA, criar um pretexto para aumentar os gastos militares, e atacar Afeganistão e Iraque?”. more... • September 13, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile Afghan Girl Exposes the US
  Rising Kashmir: No veil, no dupatta, not even a scarf, Heela Faryal (not her real name), in her early twenties, came wearing a buttoned Purple long sleeved Kurta and straight black pants with silver slippers. Curious Karachi college girls went up to Heela- Afghanistan’s lone woman participant in a conference on women, but the latter swiftly turned, avoiding any selfies with the excited girls. It was not for her to exchange phone numbers or emails. She remained quiet even as her glowing face with a halo of dark curly hair on her shoulders failed to hide her youthful enthusiasm. more...

 • July 11, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile شرکت نماینده «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در کنفرانس سالانه «چیزدا»
  جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا): به تاریخ ۲ و ۳ جولای ۲۰۱۶ نماینده «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» در کنفرانس سالانه «سازمان ایتالیایی هماهنگی حمایت از زنان افغان» (چیزدا) (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane- CISDA) شرکت نمود. در این کنفرانس برعلاوه اعضای چیزدا، هواداران «راوا» از سرتاسر ایتالیا، آلمان، امریکا، چند تن از فعالان ترک و کرد و نمایندگان سازمان‌های مترقی و ضدجنگ نیز حضور داشتند. more...

 • July 11, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile RAWA representative participates in CISDA’s anual conference
  RAWA.org: On 2nd and 3rd July, 2016, a representative of the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) participated in the annual conference of the Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane (CISDA). In addition to the presence of CISDA members, RAWA supporters from Italy, Germany, and the US, and representatives of Turkish and Kurdish progressive and antiwar organizations, also participated in the event. more...

 • June 26, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile The decaying, dying Gulbuddin to become the US’s hound once more
  RAWA.org: The US has finally decided to add its notorious creation, Gulbuddin, to the circle of national traitors in the Kabul government and complete this circle of arch-criminals in the Jehadi-mafia government of Ghani and Abdullah. This infamous criminal is the killer of thousands of our compatriots and hundreds of freedom-seeking intellectuals and revolutionaries, and had a big share in the arms and financial aid poured by the US during the resistance against the Soviet invasion. more...

 • June 25, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile Dilbar Nazari, no conscience, stupid, or reactionary?
  RAWA.org: We have repeatedly said that the misfortune of our nation cannot be summed up in the US occupation and the domination of Jehadi, non-Jehadi and Taliban agents. There are yet more inferior servants in the puppet Jehadi-mafia regime of Ghani and Abdullah who make the suffering of our nation worse. One such person is Dilbar Nazari, the Women’s Affairs Minister who has always been callously indifferent towards our women’s pain and suffering. more...
 • March 8, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile RAWA member attends Tehrik-e-Niswan IWD conference in Pakistan
  RAWA.org: On March 8, 2016 RAWA member Heela Faryal attended a one-day organized by Tehrik-e-Niswan in Karachi, Pakistan. The conference titled “Hum Auraten (We, the Women) – No More Violence”, was organized by Sheema Kermani, founder of Tehrik-e-Niswan, and attended by 600 people, mostly young girls and political activists. more...

 • February 5, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile تجلیل از بیست و نهمین سالروز شهادت مینا در کابل
  جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا): جمعیت انقلابی زنان افغانستان «راوا» امروز از سالروز شهادت مینا رهبر و بنیانگذارش در کابل طی محفلی یادبود به عمل آورد. در این محفل یک تعداد از اعضا و هواداران راوا شرکت نموده بودند.محفل با شعری از شاعر انقلابی افغان داود سرمد که توسط آدمکشان خلق و پرچم زنده به گور شد آغاز گردید. more... • February 5, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile ما قویا معتقدیم که یگانه راه حل و بیرون رفت از وضعیت فعلی قیام سرتاسری مردم ماست
  جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا): به نمایندگی از «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» از حضور گرم همه تان در محفل امروزی تشکر می‌کنیم. امروز ما اینجایم تا از سالروز شهادت رهبر گرانمایه خود مینا یادبود نماییم. مینا رهبر و بنیانگذار جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) ۲۹ سال قبل در همین روز بنابه توطئه دستگاه جاسوسی دولت دست‌نشانده خلق و پرچم (خاد) و به همکاری گلبدین خاین به شهادت رسید. more...


 • February 5, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile درود های هواداران جهانی «راوا» به مناسبت بیست و نهمین سالروز شهادت مینا
  جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا): «جمعیت انقلابی زنان افغانستان» (راوا) شبکه‌ای از هواداران جهانی‌ دارد که متشکل از افراد و گروه‌های آزادیخواه، ضدبنیادگرایی و ضدجنگ می‌باشد. به مناسبت بیست‌و‌نهمین سالگرد جان باختن مینا، راوا چندین پیام همبستگی از این هواداران گرانقدر بدست آورد و تعدادی از این پیام‌های با ارزش در محفل یادبود مینا در کابل قرائت گردید. more...

 • February 5, 2016 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile RAWA’s international supporters send salutations on Meena’s 29th martyrdom anniversary
  RAWA.org: The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) has a world-wide network of supporters who comprise of freedom-loving, anti-fundamentalist, and anti-war groups and individuals. On Meena’s 29th martyrdom anniversary, RAWA received several messages of solidarity from these wonderful supporters. A few of these warm messages were read in the function held to commemorate Meena’s martyrdom in Kabul. more...

 • December 1, 2015 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile RAWA member attends ‘Women in Black’ conference in India
  RAWA.org: Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA) was invited to the Women in Black Gathering held in Bangalore, India from November 15th to 19th. Heela Faryal attended the conference organized by Women in Black India, led by Dr. Corrinne Kumar who is also the founding member of Vamochena. more... • October 14, 2015 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile El uso y abuso de la cultura (y de los niños)
  CounterPunch: A lo largo de los últimos ocho años se han publicado informes que iban revelando gradualmente que los soldados y agentes de policía afganos aliados de las fuerzas militares estadounidenses están abusando sexualmente de muchachos que retienen contra su voluntad, en ocasiones en las bases del ejército de EEUU. more...

 • June 2, 2015 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile “Nuestra hermana Farjunda”
  TomDispatch.com: En el mes de marzo viajé a Kabul, Afganistán, para visitar a mis viejos amigos. Por casualidad llegué el día después de que una muchedumbre de jóvenes golpeara a una mujer hasta matarla quemándola después. El mundo iba pronto a saber su nombre: Farjunda. more...

 • April 27, 2015 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile The murderous criminals of 27th and 28th April are responsible for our people’s suffering!
  RAWA.org: 23 years ago, on April 28th, the criminal Jehadi gangs took power in Kabul and committed atrocities in a bloodbath never seen before in our country. These brutes had been financed and armed for fourteen years by the western countries led by the US, through the reactionary governments of the region namely Pakistan, Iran, and Saudi Arabia. The fundamentalist pigs under the leadership of Sayyaf, Gulbuddin, Massoud, Mazari, Rabbani, Dostum, Fahim, Qanooni, Ismail Khan, Mohsini, Mohaqiq, Khalili, Mullah Izat, Bismillah Khan, Abdullah Abdullah, Atta Noor, Zalmai Toofan, and tens of other murderers... more...

 • April 27, 2015 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile هفت و هشت ثوری‌های جانی عوامل سیهروزی مردم ما!
  جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا): ۲۳ سال قبل در هشتم ثور دار و دسته‌‌های جنایتکار جهادی که چهارده سال تمام توسط کشورهای غربی در راس شان امریکا و ارتجاع منطقه مانند پاکستان، ایران و عربستان سعودی تجهیز و تسلیح شده بودند، در کابل به قدرت رسیدند و با ددمنشی‌های بی‌‌نظیر حمام خون را در کشور برپا کردند. خوکان بنیادگرا به رهبری سیاف، گلبدین، مسعود، مزاری، ربانی، دوستم، فهیم، قانونی، اسماعیل، محسنی، محقق، خلیلی، ملاعزت، بسم‌الله، عبدالله، عطا، زلمی‌توفان و ده‌ها جانی دیگر... more... • March 26, 2015 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile فرخنده در آتش جانیان سوخت، بنیادگرایان باید در آتش خشم مردم ما بسوزند!
  جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا): کابلیان در هفته قبل یکبار دیگر وحشت، بربریت و زن‌ستیزی نوع جهادی‌ و هتلری را شاهد بودند، فرخنده دختر جوان در روز روشن و در حضور پولیس توسط جمعی ناانسان، بی‌غیرت و بی‌ناموس لت و پار گردید و بعد جسدش سوزانیده شد. با تمام زن‌ستیزی که طی چند دهه گذشته‌ توسط خاینان بنیادگرای جهادی و طالبی بر زنان کشور ما روا رفته است، حداقل در صد سال اخیر چنین حادثه‌‌ی وحشتناکی را ناظر نبوده‌ایم. more...

 • February 13, 2015 :: RSS :: Print :: Email :: Mobile Events held to commemorate the 28th martyrdom anniversary of Meena
  RAWA.org: February 4, 2015 marked the 28th martyrdom anniversary of Meena, the founding leader of the Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA). On February 6, 2015, members and supporters of RAWA gathered to commemorate this anniversary. A function was held in secret locations in Kabul and Jalalabad cities. The hall was decorated with photos, slogans and posters of our dear leader, Meena. more...< Previous 1 2 3 4 5 6 7 Next >