de RAWA verklaring op de Internationale Vrouwendag


Zo lang de fundamentalisten aan macht zijn, zal er geen einde komen aan de onderdrukking en misdaden tegen Afghaanse vrouwenDe wereld kwam in beweging in de naam van "bevrijdende de Afghaanse vrouw" en ons land werd binnengevallen, maar de leed en ontberingen van Afghaanse vrouwen zijn niet alleen afgenomen maar het niveau van onderdrukking en bruutheid neemt dag na dag toe op deze verguisde bevolking van onze maatschappij.

Violence against women is widespread all over Afghanistan
De Rechten van vrouwen zijn Mensenrechten!!

Het corrupte en maffieuze regering van Dhr. Karzai en zijn internationale beschermheren, spelen in de praktijk schaamteloos met het onverdraaglijke lijden van Afghaanse vrouwen en misbruik het als hun propaganda werktuig voor het misleiden van de ganse wereldbevolking. Zij hebben vrouwen in sommige officiële regeringsposten benoemd die door de krijgsheren gedoogd werden en verkondigen dit als symbool van "de bevrijding" van vrouwen in het land. Maar de aanwezigheid van een aantal vrouwen in hoge posent is niet belangrijk zo lang zij de harde tegenslagen en het lijden van onze mensen niet aanpakken , zoals Malalai Joya onbuigzaam opkomt tegen de bloedvijanden van de rechten van vrouw en de democratie ,en strijdt voor het beschouwen de emancipatie van vrouwen als een integraal deel van de bevrijding van ons hele land van de smerige ketens van de fundamentalisten en hun buitenlandse meesters.

De regering en Westelijke media bazuinen de aanwezigheid van 68 vrouwen in het parlement als een reusachtige prestatie voor Afghanistan en een teken van democratie en de rechten van vrouwen uit. Maar bijna al deze vrouwen zich zijn de verschrikkelijkste vijanden van de rechten van vrouw en de democratie en handelen als bevoorrechte poppetjes die door de krijgsheren naar hun hand gezet worden. In dit kwalijk ruikende reactionaire parlement met de uitzondering van de glorieuze maar verstikte stem van Joya verheft zich geen enkele stem van de overblijvende 68 andere vrouwen tegen Khalqi, Parchami, Jehadi en de overige Taliban-gieren.

Een aantal van hen zoals Safora Niazi, Noorzia Atmar, Parveen Durani, Shakeela Hashmi, Malalai Isaqzai enz. zijn zo schaamteloos dat zij duidelijk bloedzuigers zoals Sayyaf, Rabbani, Alam Seya, Farooqi en enz.scheuten overtroffen en Malalai Joya zelfs lichamelijk aanvielen in het parlement . In realiteit zijn de hartverscheurende pijn en kreten van Saimas, Rahimas, Gul Sjahs, Sanoobers, Gul Bibis, Aminas en honderden erge verhalen van zelfmoord en zelf-verbranding tengevolge van onrecht en wanhoop in iedere uithoek van het land , is een stigma op het gezicht van de instellingen en van al degenen die, uit hun politieke interesses , proberen een schitterend beeld van de rechten van de vrouwen en hun toestand af te schilderen. In een land waar de krijgsheren en kampioenen van vernietiging, corruptie, en misdaad en handvol trouweloze intellectuelen aan de macht zijn moet men geen drastische veranderingen in de erge toestand van de vrouwen verwachten.

De hoofdoorzaak van de rampzalige toestand van ons land is te wijten aan de macht van verraders zoals Rabbani, Sayyaf, Qanoni, Muhaqiq, Dostum, Khalili, Ismail, Fahim en anderen die een duistere voorgeschiedenis hebben vol van van tirannie en barbaarsheid en dit kleeft ook op de vingers van hun regionale en internationale beschermers en hebben een schare van schandelijke intellectuele tot hun dienst.

Onlangs dienden deze godsdienstige fascisten een wetsvoorstel in van "Nationale Verzoening" in het parlement en de senaat, om om aan justitie te ontsnappen en om van immuniteit te genieten tegenover de rechtbanken voor het doden van honderden duizenden weerloze mensen in ons land.

Eens te meer hebben deze landverraders, door het organiseren van een in maart in Kaboel gehouden manifestatie ,geprobeerd hun macht te tonen en onze diepbedroefde mensen te intimideren en hen te dwingen tot verzoening , maar zij beschouwen anderen als blind en zijn zo dwaas te denken dat zij niet zullen vervolgd worden. Maar indien het hun er om te doen was hun macht aan Dhr. Karzai te tonen, zouden zij moeten weten dat sinds lange tijd Karzai de historische en schandelijke collaboratie en samenzwering met de moordenaars van zijn vader en honderden ,duizenden landgenoten ,vaders en moeders en zussen en broers ,heeft aangenomen .

Fahim en zijn kompanen waarschuwden dat indien bij de eerstvolgende keer dat Jehadi leiders voor oorlogsmisdaden beschuldigd worden, zal van hunnentwege een serieuze reaktie niet uitblijven.

Indien Karzai niet werd betrokken zou zijn in hun schuld en misdaden, wegens zo'n schandelijke bedreigingen, had hij de titel van Chef defensie en veiligheid van deze misdadiger moeten terugnemen en op z’n minst had hij de schandelijke elementen uit zijn gevolg moeten verwijderen en had hij de aanwezigheid van redeloze verraders als zijn ministers niet mogen toestaan.

Deze snode dieven, door hun goedkope bedreigingen, bewezen in de eerste plaats bloedzuigers te zijn en oorlogstokers en bewezen dat ze nog niet onderworpen zijn en zijn er nog steeds op uit ,en beschikken ook over faciliteiten om misdaden tegen onze mensen te begaan, en zijn nog steeds bereid tot het herhalen de verraderlijke jaren van 1992 tot 1996.

Het is niet belangrijk of Dhr. Karzai zijn bekrachtigingsstempel op dit bedrieglijke wetsvoorstel zet of niet, omdat door zijn anti-nationale betrekkingen en het installeren van de hatelijkste vijanden van het volk in de wetgevende macht , uitvoerende en gerechtelijke instanties, heeft hij zijn hoofd dedrenkt in het zwarte vieze potje van Jehadi, Parchami, Khalqi en Taliban-moordenaars. Maar zij moeten weten dat de dag zal komen dat onze mensen de handen van alle deze misdadigers zullen binden en hen onvermijdelijk voor rechtbanken zullen brengen ,en wanneer het zover komt zal Dhr. Karzai ook geinterpeleerd worden als hun medeschuldige.

De Revolutionaire Vereniging van Afghaanse Vrouwen (RAWA), gemachtiigd door het bloed van zijn martelaar en leider en de pijn en ellende van zijn natie , zweert voor de onderdrukte, maar vrijheidslievende vrouwen en mannen om zonder concessies te doen verder te strijden tegen moordenaars en fundamentalisten, hun intellectuele lakeien en hun buitenlandse meesters zonder onderhandelen en/of diplomatie. En in naam van onze momenteel zwijgende meerderheid zullen wij verder eisen aanvoeren tegen deze onderdrukkers ,steunend op op onze mensen en op hen die van gerechtigheid houden in deze wereld, zullen wij hen onomstotelijk tot gerechtigheid brengen zoals wij met hun religieuze broer Zardad deden.

De V.S. regering en haar bondgenoten hebben een onvergeeflijk verraad gepleegd naar onze mensen toe door het installeren van de Jehadi maffia's in de macht en zij heeft geen twijfel voor onze mensen en de wereld gelaten dat zij hun globale en regionale belangen eerst en vooral nastreven en dat stabiliteit, vrijheid en democratie een nutteloos ding voor hen zijn in Afghanistan. De Afghaanse vrouwen en mannen zouden moeten weten dat vrijheid en democratie een waardevol iets is, dat onmogelijk door de macht van B52 bommenwerpers en door buitenlandse landlopers en spionnen van Iran, Pakistan, VSA en Rusland gegeven kan worden. Deze waarden bereiken is enkel mogelijk door hun bewustzijn, en niet opgevende, voortdurende moed en strijd.

Bovendien sturen wij een warme groet naar iedereen van onze aanhangers en vrienden rond de wereld op de Internationale Dag van de Vrouwen, vraagt RAWA iedereen van hen en de overige krachten die gerechtigheid steunen, vrijheid en mensenrechten, om ons te helpen om de oorlogsmisdadigers van laatste dertig jaren te vervolgen.

Wég met de fundamentalisten en alle godsdienstige en niet-religieuze misdadigers en hun buitenlandse beschermers!
Leve de strijd van vrouwen en mannen in Afghanistan voor onafhankelijkheid, democratie en sociale gerechtigheid!

Revolutionaire Vereniging van de Afghaanse Vrouwen (RAWA)

8ste maart 2007 - Kaboelفارسی | پشتو | 日本語 | Español | Deutsch | English | Français | Italiano[Foto's van RAWA gebeurtenis in Kaboel op de Dag] [Movie Clips]
[Home Page] [RAWA in de Media] [Boeken van RAWA] [Meer RAWA Documentatie]