The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
RAWA


 

 

 
Add RAWA RSS Feed to FeedreadersRAWA Photo Gallery
Random Image from RAWA Photo Gallery
 


Follow RAWA on Twitter


Join RAWA on Facebook


RAWA Channel on Youtube
اعلامیه جمعیت انقلابی زنان افغانستان، ۱۸ ثور ۱۳۸۸

علیه جنایات جنگی امریکا و نوکران بنیادگرایش بپا خیزیم!

اعلامیه جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) در مورد قتل عام هموطنان ما در بالا بلوک

Injured girl in Farah. RAWA Photo

(تصاویر بیشتر) (کلپ ویدیویی)


اشغالگران امریکایی به سلسله کشتار بیدریغ مردم غمزده و معصوم ما، اینبار در قریه بالا بلوک ولایت فراه جنایت هولناک تازه ای آفریدند. به تاریخ پنجم می ۲۰۰۹ طیاره های امریکا با پرتاب چندین بمب بر خانه های مردم و قتل عام بیش از یکصد و پنجاه تن که اکثر شان زنان و کودکان بودند، جنایت جنگی دیگری را مرتکب شدند اما با بیشرمی میکوشند تا عامل این کشتار را نیز طالبان نامیده و تعداد قربانیان ملکی را فقط دوازده تن اعلان نمایند.

استراتژی به اصطلاح "جدید" اداره اوباما و ازدیاد نیروهایش در افغانستان، بیش از پیش مردم نگونبخت ما را در معرض خطر قرار داده و به زودی در طی صد روز حکومت اوباما معلوم شد که وی بسی بیشتر از بوش جنگ افروز بوده و ارمغانش به مردم ما فقط کشتار وسیعتر و ستمگری های موحش تر بوده است. اداره وی از یکسو با بمب افگن هایش کودکان و زنان ما را توته توته میکند اما از سوی دیگر با تروریست های گلبدینی و طالبی، این دشمنان پلید وخونی مردم ما، دست دوستی داده به مذاکرات و زدوبندهای پنهانی با آنان مبادرت می ورزد.

در همین حال، حینیکه مردم تیره روز ما اجساد لت و پار شده جگرگوشه هایشان را در گور های جمعی دفن میکنند، چاکر خاین و وطنفروشی مثل سید طیب جواد با بیشرافتی خاصی میکوشد جنایات جنگی بادارانش را کم رنگ جلوه دهد و در مورد کشته شدن غیرنظامیان از بستر گرمش در امریکا ضمن صحبت های رذیلانه ی دیگر بر زخم های مردم ما وقیحانه نمک پاشیده میگوید "این بهایی است که ما باید بپردازیم اگر میخواهیم که امنیت و ثبات در افغانستان و جهان بوجود آید."!

آیا اگر کودکان و عزیزان وی و سایر جاسوس پیشگان فرومایه اش به سرنوشت مردم بالا بلوک مواجه شوند بازهم پوست ضخیم بی‌ننگی و بی‌غیرتی را به تن کرده و خاموشی اختیار خواهند کرد؟

مردم ما برای رهایی از شر نیروهای اشغالگر و مزدوران وطنی شان راهی ندارند جز اینکه با شعار "نه اشغالگران، نه طالبان ددمنش، و نه ائتلاف شمال تبهکار؛ افغانستان آزاد و دموکراتیک!" بپاخیزند.

جمعيت انقلابی زنان افغانستان (راوا)

۱۷ ثور ۱۳۸۸ ـ ۷ می ۲۰۰۹


Category: فارسی