اعلامیه جمعیت انقلابی زنان افغانستان, May 8, 2009


علیه جنایات جنگی امریکا و نوکران بنیادگرایش بپا خیزیم!

اعلامیه جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا) در مورد قتل عام هموطنان ما در بالا بلوک

Injured girl in Farah. RAWA Photo

(تصاویر بیشتر ( http://www.rawa.org/temp/runews/rawagallery.php?mghash=a69ba84843a6c778938bd59b65a08f63&mggal=6 )) (کلپ ویدیویی ( http://pz.rawa.org/pznews/video_clips/US_troops_massacared_over_120_innocent_civilians_in_Farah_Afghanistan/ ))


اشغالگران امریکایی به سلسله کشتار بیدریغ مردم غمزده و معصوم ما، اینبار در قریه بالا بلوک ولایت فراه جنایت هولناک تازه ای آفریدند. به تاریخ پنجم می ۲۰۰۹ طیاره های امریکا با پرتاب چندین بمب بر خانه های مردم و قتل عام بیش از یکصد و پنجاه تن که اکثر شان زنان و کودکان بودند، جنایت جنگی دیگری را مرتکب شدند اما با بیشرمی میکوشند تا عامل این کشتار را نیز طالبان نامیده و تعداد قربانیان ملکی را فقط دوازده تن اعلان نمایند.

استراتژی به اصطلاح "جدید" اداره اوباما و ازدیاد نیروهایش در افغانستان، بیش از پیش مردم نگونبخت ما را در معرض خطر قرار داده و به زودی در طی صد روز حکومت اوباما معلوم شد که وی بسی بیشتر از بوش جنگ افروز بوده و ارمغانش به مردم ما فقط کشتار وسیعتر و ستمگری های موحش تر بوده است. اداره وی از یکسو با بمب افگن هایش کودکان و زنان ما را توته توته میکند اما از سوی دیگر با تروریست های گلبدینی و طالبی، این دشمنان پلید وخونی مردم ما، دست دوستی داده به مذاکرات و زدوبندهای پنهانی با آنان مبادرت می ورزد.

در همین حال، حینیکه مردم تیره روز ما اجساد لت و پار شده جگرگوشه هایشان را در گور های جمعی دفن میکنند، چاکر خاین و وطنفروشی مثل سید طیب جواد با بیشرافتی خاصی میکوشد جنایات جنگی بادارانش را کم رنگ جلوه دهد و در مورد کشته شدن غیرنظامیان از بستر گرمش در امریکا ضمن صحبت های رذیلانه ی دیگر بر زخم های مردم ما وقیحانه نمک پاشیده میگوید "این بهایی است که ما باید بپردازیم اگر میخواهیم که امنیت و ثبات در افغانستان و جهان بوجود آید."!

آیا اگر کودکان و عزیزان وی و سایر جاسوس پیشگان فرومایه اش به سرنوشت مردم بالا بلوک مواجه شوند بازهم پوست ضخیم بی‌ننگی و بی‌غیرتی را به تن کرده و خاموشی اختیار خواهند کرد؟

مردم ما برای رهایی از شر نیروهای اشغالگر و مزدوران وطنی شان راهی ندارند جز اینکه با شعار "نه اشغالگران، نه طالبان ددمنش، و نه ائتلاف شمال تبهکار؛ افغانستان آزاد و دموکراتیک!" بپاخیزند.

جمعيت انقلابی زنان افغانستان (راوا)

۱۷ ثور ۱۳۸۸ ـ ۷ می ۲۰۰۹

URL for news «علیه جنایات جنگی امریکا و نوکران بنیادگرایش بپا خیزیم!»