اعلاميه‌ «جمعيت‌ انقلابي‌ زنان‌ افغانستان» (راوا)‌ به‌ مناسبت‌ روز جهاني‌ زن‌


آزادي‌ زنان‌ تنها با استقرار دموكراسي‌ مبتني‌ بر سكيولاريزم‌ ميسر است‌ و بس‌!افغانستان‌ طي‌ ۲۷ سال‌ اخير اول‌ توسط‌ تجاوزكاران‌ روسي و سگ‌هاي‌ زنجيري‌ پرچمي‌ و خلقي‌ آنان‌ لگدمال‌ شد و سپس‌ با سقوط‌ دولت‌ پوشالي‌ در ۱۳۷۱ امارت‌ خون‌ و خيانت‌ تنظيمي داغ‌هاي ناسوري بر جسم‌ و جان‌ مردم‌ ما وارد آورد. و بعد از چهار سال‌ وقتي‌ تبهكاران‌ بنيادگرا نتوانستند استبداد هولناك‌ شان‌ را يكدست‌ سازند، اربابان‌ خارجي‌ آنان‌ نيروي‌ ذخيره‌ شان‌ طالبان‌ را روي‌ صحنه‌ آوردند كه‌ با توحش‌ جنون‌آسا نسبت‌ به‌ زن‌ و مرد اين‌ ديار نه‌ تنها لكه‌ ننگ‌ بر تاريخ‌ افغانستان‌ بلكه‌ جهان‌ حساب‌ شدند. وحوش‌ طالبي‌ هرچند سكوتي‌ گورستاني‌ را بر افغانستان‌ حكمفرما ساختند ولي‌ هنگامي‌ كه‌ با حمايت‌ از تروريست‌هاي‌ القاعده‌ در مقابل‌ آفرينندگان‌ امريكايي‌ شان‌ از خود ياغيگري‌ نشان‌ دادند، بعد از حادثه‌ ۱۱ سپتامبر امارت‌ قرون‌ وسطايي‌ آنان‌ همچون‌ پر كاه‌ برافتاد، اما نيروي‌ نظامي‌ آنان‌ ضربه‌ مهمي‌ نديد و در عوض‌ خون‌ بيش‌ از ۳۰۰۰ هموطن‌ بيگناه‌ ما بود كه‌ بر زمين‌ ريخت‌. با هوا شدن‌ طالبان‌، قدرت‌ سياسي‌ توسط‌ امريكا و متحدان‌ به‌ تبهكاران‌ «ائتلاف‌ شمال‌» كه‌ به‌ مراتب‌ ضد زن‌، ضد حقوق‌ بشر، خونريزتر و فرومايه ‌تر هستند سپرده‌ شد و زير سايه‌ بي ۵۲ فاتحان‌ اين‌ سرزمين‌ قلمداد شدند.

«ائتلاف‌ شمال‌» امتحانش‌ را در سال‌هاي‌ ۱۳۷۱ تا ۱۳۷۵ داده‌ بود. كافيست‌ گفته‌ شود قساوت و رذالت آن در آن‌ سياهترين‌ مقطع‌ تاريخ‌ افغانستان‌ به‌ حدي‌ شدت‌ گرفت‌ كه‌ مردم‌ ما بمباران‌ها و اعدام‌هاي‌ دستجمعي‌ و اختناق‌ خونين‌ تجاوزكاران‌ روسي‌ و نوكران‌ بومي آنان را فراموش كردند. پس تعجبي ندارد كه‌ با ايجاد دولت موقت انتقالي‌ و انجام‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ هنوز هم‌ از ثبات‌، امنيت‌ و احياي‌ اقتصاد در كشور خبري‌ نيست چرا كه سگ بر جاي كله‌پز نشسته‌ است‌، چرا كه‌ باندهاي‌ «ائتلاف‌ شمال‌» بدون‌ ارتكاب‌ جنايت‌ و تجارت‌ هيروئين‌ نمي‌توانند زنده‌ بمانند.

ادامه‌ وضع‌ نابسامان‌ جاري‌ و حمايت‌ غرب‌ از تروريست‌های «ائتلاف‌ شمال‌» در افغانستان‌ ثابت مي‌كند كه‌ امريكا و متحدان‌ كوچكترين‌ اهميتي‌ به‌ ارزش‌هاي‌ حقوق‌ بشر و حقوق‌ زنان‌ قايل نبوده‌ و صرفاً منافع سياسي و اقتصادي خود را در نظر دارند.

مردم‌ و بخصوص‌ زنان‌ ما در جريان‌ انتخابات‌ رياست‌ جمهوري‌ عليرغم‌ تهديد و ترور بنيادگرايي‌ با شركت‌ گسترده‌ و دلاورانه‌ به‌ طرزي‌ شگفت‌انگيز نفرت‌ بي‌پايان‌ خويش‌ عليه‌ جنايت‌سالاران‌ و عشق‌ به‌ آزادي‌ و دموكراسي‌ را به نمايش گذاشتند.

زنان‌ و مردان‌ ما فرصتي‌ يافتند تا با راي‌ دادن‌ به‌ كرزي در واقع به قاتلان فرزندان‌ خود، به تجاوزكاران به مادران هفتاد ساله و دختران‌ هفت ساله‌ شان‌، به‌ عاملان‌ بربادي‌ كشور، به‌ تاراجگران‌ سرمايه‌هاي ملي‌ و آثار تاريخي و به‌ مافياي‌ مذهبي‌ هيروئين‌ تف‌ بيندازند.

اما متاسفانه‌ آقاي‌ كرزي به اعتماد مردم‌ پشت‌ پا زد و راي‌ آنان‌ را پاس نداشت‌. با تكيه بر سياف‌، رباني‌، خليلي‌، اسماعيل‌، داكتر عبداله‌، دوستم، ضيامسعود و ديگر جنگ‌سالاران‌ و نصب‌ چند زن‌ معلوم‌الحال‌ بنيادگرا در كابينه‌، اميد مردم‌ را به‌ ريشخند گرفت‌ و خلاف‌ وعده‌هاي‌ خود در جريان‌ انتخابات‌، دولت‌ ائتلافي و مصلحتي‌ تشكيل‌ داد. در اثر لطف‌ آقاي‌ كرزي‌ به‌ جنايت‌پيشگان‌ «ائتلاف‌ شمال‌» قاتلان داكتر عبدالرحمن و محصلان‌، جيحون‌ لچك قاتل‌ حيدري‌، بي‌ناموسان‌ پليدي‌ كه‌ به‌ عفت‌ رحيمه‌ نوجوان‌ دست‌ بردند و صدها تن‌ ديگر از اين‌ قماش‌ بدذاتانِ تحت‌ حمايت‌ باندهاي‌ «ائتلاف‌ شمال‌»، با آسوده‌ خيالي‌ و تبختر و دبدبه‌ در جاده‌هاي‌ كابل‌ و ساير ولايات‌ در خرام‌ اند.

حتي‌ اين‌ روزها خبر ساخت‌ و پاخت‌ رسمي‌ و علني‌ حكومت‌ با خاينان‌ گلبديني‌ و طالبان‌ بالاست‌. اگر آقاي‌ كرزي‌ تصور مي‌كند اينگونه‌ معامله‌گري‌ها با كثيفترين‌ دشمنان‌ مردم‌ ما را ميتواند با جامه‌ به‌ اصطلاح‌ وحدت‌ ملي‌ و امثال‌ آن‌ بپوشاند سخت‌ در اشتباه‌ است‌. تامين‌ وحدت‌ ملي‌ فقط‌ و فقط‌ با پاك‌ نگهداشتن آن‌ از اين‌ فاشيست‌هاي‌ بنيادگرا ميسر است‌. وحدتي‌ كه‌ دربرگيرنده‌ي‌ عناصري‌ با دستهاي‌ آلوده‌ به‌ خون‌ مردم‌ ما باشد، وحدت‌ ملي‌ نه‌ بلكه‌ دقيقاً وحدت‌ ضد ملي‌ و خاينانه‌ خواهد بود.

اگر بنيادگرايان‌ بخاطر خيانت‌ها و جنايت‌هاي‌ بيشماري‌ كه‌ مرتكب‌ شده‌اند به‌ پاي‌ ميز محاكمه‌ كشانده‌ نشوند، توپ‌ و تفنگ‌ آنان‌ جمعآوري‌ نشود و مخصوصاً بليون‌ها دالري‌ كه‌ زده‌ اند از آنان‌ حصول‌ نشود در واقع‌ هيچ‌ كاري‌ صورت‌ نگرفته‌ و تبهكاران‌ مذكور قادر خواهند بود با پول‌هاي‌ بي‌حساب‌ خود به‌ هر رذالت‌ و ترور و توطئه‌ و تقلب‌ در انتخابات‌ پارلماني‌ دست‌ زنند. انتخابات‌ پارلماني‌ در كشوري‌ اسير مافياي‌ «ائتلاف‌ شمال‌» سراب‌ و بازي‌ مضحكي‌ خواهد بود، كوچكترين‌ تاثيري‌ بر زندگي‌ مردم‌ و التيام‌ جراحات‌ ديرينه‌ي‌ آنان‌ نخواهد داشت‌ و جنايت‌سالاران‌ كه‌ خود را بيشرمانه‌ «رهبران‌ و قومندان‌هاي‌ جهادي‌» مي‌خوانند كماكان‌ بر خر مراد سوار خواهند بود.

اخيراً «كميسيون‌ مستقل‌ حقوق‌ بشر» سندي‌ را حاوي‌ جرايم‌ جنگي‌ و نقض حقوق‌ بشر از كودتاي‌ هفت‌ ثور تا تار و مار شدن‌ طالبان‌ منتشر كرده‌ است‌ كه‌ اگر بي‌ غرض‌ و مرض‌ و با تمركز بر فرياد جگرخراش‌ حق‌طلبانه‌ مردم‌ استوار مي‌بود بايد همه‌ی جنايتكاران‌ از زبان قربانيان شان‌ معرفي مي‌شدند ولي‌ در سند مصلحتي‌ و دم‌بريده نام هيچ يك از فسادسالاران جاني‌ ذكر نشده‌ است‌. ما قاطعانه‌ برآنيم‌ كه‌ اگر خاينان‌ جنايتكار بي‌درنگ‌ مورد تعقيب‌ و مجازات‌ قرار نگيرند و نام‌هاي‌ همگي‌ آنان‌ به‌ عنوان‌ ممنوع‌الخروج‌ها از ميدان‌هاي‌ هوايي‌ و بنادر كشور اعلام‌ نشود، انتشار اين‌ سند جز فريبكاري و خاك‌ پاشيدن بر چشم‌ مردم مفهومي‌ نخواهد داشت‌. قاطبه مردم ما كه طي‌ ۲۵ سال اخير استخوان‌سوزترين‌ عذاب‌ها را كشيده‌اند غير از محاكمه‌ و اشد مجازات‌ سران‌ و مسئولان‌ باندهاي‌ خلق‌ و پرچم‌، باندهاي‌ بنيادگراي‌ جهادي‌ و طالبان‌ به‌ چيز ديگري‌ قانع‌ نخواهند بود.

«جمعيت‌ انقلابي‌ زنان‌ افغانستان‌» مكرراً اعلام‌ داشته‌ كه‌ رهبران‌ خلق‌ و پرچم‌، «ائتلاف‌ شمال‌» و طالبان‌ بنابر ارتكاب‌ جنايت‌ها، تاراج‌ سرمايه‌هاي‌ ملي‌ فقط‌ سزاوار نشستن‌ كنار جنايتكاران‌ جنگي‌ در محكمه‌هاي‌ بين‌المللي‌ اند و نه‌ هرگز لم‌ دادن‌ بر چوكي‌هاي‌ وزارت‌ و سفارت‌ و رياست‌ در افغانستان‌.

ما ضمن‌ اين‌ كه‌ روز جهاني زن‌ را به‌ تمامي زنان‌ ستمديده‌ و آزاديخواه‌ افغانستان‌ و ساير كشورها تبريك‌ ميگوييم، معتقديم كه‌ فرخنده‌ترين‌ روز زنان‌ و مردان‌ ميهن‌ بلاديده‌ي‌ ما روز برقراري‌ دموكراسي‌ بر پايه‌ي‌ سكيولاريزم‌ يعني‌ كوتاه‌ شدن‌ كامل‌ دست‌ بنيادگرايان‌ از سوءاستفاده‌ از دين‌ خواهد بود. و فقط‌ در آن‌ هنگام‌ است‌ كه‌ برگزاري‌ روز جهاني‌ زن‌ معنايي‌ واقعي‌ و باشكوه‌ كسب‌ خواهد كرد. ما دست‌ تمام‌ تشكل‌ها و افرادي‌ را مي‌فشاريم‌ كه‌ بخاطر نيل‌ به‌ آن‌ روز و ساختن‌ وطن‌ نازنين‌ «با خون‌ و استخوان‌ خويش‌»، در پيكاري‌ قاطع‌ بر ضد باندهاي‌ بنيادگرا از هر جنس‌ و ولينعمتان‌ شان‌ ترس‌ و ترديد و محافظه‌كاري‌ به خود راه‌ ندهند.


جمعيت انقلابي زنان افغانستان (راوا)
۲۰ حوت ۱۳۸۳ (۱۰ مارچ‌ ۲۰۰۵)
کابلItaliano | English | پشتو | Català | Español | Françaisتصاویر محفل جمعیت انقلابی زنان افغانستان در کابل به مناسبت روز جهانی زن


[صفحه ورودي] [«راوا» در مطبوعات دنيا] [صفحات فارسي]