The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
RAWA


 

 

 
Add RAWA RSS Feed to FeedreadersRAWA Photo Gallery
Random Image from RAWA Photo Gallery
 


Follow RAWA on Twitter


Join RAWA on Facebook


RAWA Channel on Youtube
جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا)، ۱۸ دلو ۱۳۹۵

«راوا» سی امین سالیاد شهادت مینا را برگزار نمود

مینا نماد مقاومت و رزمندگی زنان افغان است!


سی و مین سالروز شهادت مینا


«جمعیت انقلابی زنان افغانستان» ( راوا) در ۱۷ دلو ۱۳۹۵، از ۳۰مین سالروز شهادت رهبر فرزانه خود مینا طی محفلی یاد بود به عمل آورد. درین محفل که تعدادی از اعضا و هواداران راوا حضور داشتند، بصورت مخفی در یکی از شهر‌های کشور برگزار گردید.

محفل با شعری که توسط یکی از هواداران «راوا» در ستایش از مینا سرود شده بود آغاز گردید:

بخواب مینا
بخواب ای معنی انسان و آزادی
هزاران رهروات
اینجا
و خون بر کف
درین ماتم سرای ظلم و استعمار
درفش انقلاب
آزادگی‌ات را
که با باخون‌ات بپا گشته
نگهدارند.

سپس شعری به زبان پشتو زیر عنوان «مینا» که در آن مبارزه و پیکار مینا ستوده شده بود، توسط مهناز یک تن از اعضا «راوا» دکلمه گردید.

در قسمتی از محفل خورشید یکی از اعضای «راوا» وضعیت جهنمی زنان افغان را طی سخنان خویش چنین بیان داشت:

افغانستان از جمله کشورهایست که بالاترین میزان خشونت خانوادگی را دارا می‌باشد،‌ در همین سال جاری زهرا دختر چهارده‌ساله توسط خانواده شوهرش در ولایت غور آتش زده شد و با کودکی که در بطن داشت درگذشت؛ راحله زن دیگر در ناحیه اول شهر کابل توسط شوهر و خشویش بعد از آن که با پترول سوزانیده شد در شفاخانه جان باخت؛ همزمان با سوزانیدن راحله در کابل زن دیگری از ولسوالی اشکمش ولایت تخار مورد لت و کوب شوهرش قرار گرفته و شوهرش سرش را تراشید؛ این‌ها فقط نمونه‌های بود که از آنان یاد آور شدم اما همه ما باخبریم که خشونت علیه زنان در خانه خانه ما بیداد می‌کند. البته باید به یاد داشته باشیم که خشونت خانوادگی امر آسمانی و مجزا از سیستم سیاسی نمی‌باشد. واضح است که حاکمیت جنایتسالاران جهادی و طالبی در بیشتر از دو دهه گذشته در سرتاسر کشور ما باعث ازدیاد این پدیده گردیده است.

در بخش دیگر سخنرانی خورشید در مورد دیدگاه «راوا» در رابطه به اوضاع جهان چنین گفت:

دنیا در تلاطم عجیب به سر می‌برد. قدرت‌های امپریالیستی یکبار دیگر تضادهای شان بشدت حاد شده است، امریکایی که سال‌ها یکتاز میدان بود بار دیگر رقبای خطرناک و قوی مانند چین و روسیه را در برابر خود می‌بیند. جنگ در افغانستان، سوریه، عراق و دیگر نقاط خاور میانه نمونه از تقابل تضادهای امپریالیستی می‌باشد.

در این برنامه بخش‌های از مقاله محمود گودرزی نویسنده مشهور و انقلابی ایران که به مناسبت ۱۶مین سالروز شهادت مینا در ۴ فبروری ۲۰۰۳ نوشته بود و در هفته نامه «شهروند» چاپ کانادا انتشار یافت، نیز به خوانش گرفته شد.

شعر«مادر قصه کن» که در ستایش از زن انقلابی ایرانی، فاطمه سعیدی «مادر شایگان» سروده شده بود، توسط یکتن از اعضای نوجوان «راوا» دکلمه گردید که توسط حاضرین در محفل با گرمی از آن استقبال شد.

همچنان در بخش‌های از این برنامه سرود‌های انقلابی توسط گروپ سرود «راوا» اجرا گردید.

محفل با خوانش پیام‌های هواداران «راوا» که به مناسبت ۳۰‌مین سالروز شهادت رهبر ما مینا ارسال نموده بودند اختتام یافت.


«راوا» سی امین سالیاد شهادت مینا را برگزار نمود


«راوا» سی امین سالیاد شهادت مینا را برگزار نمود


«راوا» سی امین سالیاد شهادت مینا را برگزار نمود


«راوا» سی امین سالیاد شهادت مینا را برگزار نمود


«راوا» سی امین سالیاد شهادت مینا را برگزار نمود


«راوا» سی امین سالیاد شهادت مینا را برگزار نمود


«راوا» سی امین سالیاد شهادت مینا را برگزار نمودCategory: فارسی