Enkele van de beperkingen die door Taliban aan vrouwen in Afghanistan worden opgelegd.

De volgende lijst biedt slechts een afgekort overzicht van het helse leven dat de Afghaanse vrouwen gedwongen worden te leiden onder de Taliban, en kan nauwelijks de ernst reflecteren van de ontberingen en het lijden van de vrouwen. De Taliban behandelt vrouwen erger dan zij dieren behandelen. De Taliban stelt dat het houden van vogels of dieren in kooien illegaal is, maar zij zelf nemen Afghaanse vrouwen gevangen binnen de vier muren van hun eigen huizen. Vrouwen zijn onbelangrijk in de ogen van de Taliban tenzij ze kinderen produceren, hun mannen bevredigen of slaaf zijn van dagelijks huishoudelijk werk. Jehadi fundamentalisten zoals Gulbaddin, Rabbani, Masood, Sayyaf, Khalili, Akbari, Mazari en hun mede-misdadige Dostum hebben de meest verraderlijke en vuile misdaden tegen Afghaanse vrouwen gepleegd. En naarmate er steeds meer gebieden onder de controle van de Taliban komen te staan, dan zullen de beperkingen, opgelegd door de Taliban en vergelijkbaar met deze uit de Middeleeuwen , ondanks een vermindering van het aantal verkrachtingen en moorden op vrouwen, de mentale weerbaarheid van onze mensen blijven aantasten terwijl hen een humaan bestaan wordt ontzegd. Wij beschouwen de Taliban als verraderlijker en meer onwetend dan de Jehadi. "De Jehadi doodde ons met geweren en zwaarden, maar de Taliban doodt ons met katoen."

De door Taliban opgelegde beperkingen en mishandelingen bevatten o.a. het volgende:

1. Volledig verbod voor vrouwen om buitenshuis te werken; dit geldt ook voor vrouwelijke leraren, ingenieurs en de meeste beroepen. Slechts enkele vrouwelijke artsen en verpleegsters mogen in sommige ziekenhuizen in Kaboel werken.

2. Volledig verbod voor vrouwen op eender welke activiteit buitenshuis tenzij ze begeleid wordt door een mahram (mannelijk familielid zoals een vader, broer of echtgenoot).

3. Volledig verbod voor vrouwen om om te gaan met mannelijke winkeliers.

4. Volledig verbod voor vrouwen om behandeld te worden door mannelijke artsen.

5. Volledig verbod voor vrouwen om te studeren op een school, universiteit of eender welk ander educatief instituut. (De Taliban heeft meisjesscholen veranderd in religieuze seminaries).

6. Vereiste dat de vrouwen een lange sluier (Burka) dragen, die hen van hoofd tot teen bedekt.

7. Vrouwen die niet gekleed zijn overeenkomstig de regels van de Taliban of vrouwen die onvergezeld zijn door een mahram moeten afgeranseld, geslagen en/of uitgescholden worden.

8. Vrouwen met onbedekte enkels moeten in het openbaar zweepslagen ontvangen.

9. Publieke steniging indien een vrouw ervan beschuldigd wordt te zijn vreemdgegaan. (enkele minaars zijn reeds gestenigd onder deze regel).

10. Volledig verbod om cosmetica te gebruiken. (Van vele vrouwen met gelakte vingers hebben ze de vingers afgehakt.)

11. Volledig verbod voor vrouwen om met niet-mahram mannen te praten of de hand te schudden.

12. Volledig verbod voor vrouwen om luidop te lachen. (Geen enkele vreemdeling mag een vrouw haar stem horen).

13. Volledig verbod voor vrouwen om schoenen met hoge hakken te dragen, die geluid maken bij het lopen. (Een man mag een vrouw haar voetstappen niet horen).

14. Volledig verbod voor vrouwen om een taxi te nemen zonder een mahram.

15. Volledig verbod voor vrouwen om op de radio, televisie of eender welke publieke bijeenkomst te komen.

16. Volledig verbod voor vrouwen om een sport uit te oefenen of zich bij een sportcentrum of club aan te sluiten.

17. Volledig verbod voor vrouwen om te fietsen of op een motor te rijden, zelfs in het bijzijn van hun mahrams.

18. Volledig verbod voor vrouwen om fel gekleurde kledij te dragen. Volgens de Taliban zijn dit seksueel aantrekkende kleuren.

19. Volledig verbod voor vrouwen om bijeen te komen voor feestelijke gelegenheden zoals de Eids (feest gehouden na de maand vasten; de Ramadan), of voor eender welke andere recreatief doel.

20. Volledig verbod voor vrouwen om kledij te wassen aan riviersoevers of op een publieke plaats.

21. Aanpassing van alle plaatsnamen die het woord “vrouw” bevatten. Bijvoorbeeld “Tuin der Vrouwen” (Women’s garden) is gewijzigd naar “Tuin der Lente” (Spring Garden).

22. Volledig verbod voor vrouwen om te verschijnen op het balkon van hun appartement of huis.

23. Het verplichte schilderen van alle ramen, zodat vrouwen in hun huis niet zichtbaar van buitenaf.

24. Volledig verbod voor mannelijke kleermakers om de maat op te nemen van vrouwen of om vrouwenkledij te maken.

25. Volledig verbod op publieke badhuizen voor vrouwen.

26. Volledig verbod voor mannen en vrouwen om samen te bus te nemen. Nu zijn er aangewezen publieke bussen “enkel voor mannen” (en “enkel voor vrouwen”).

27. Volledig verbod op bootleg (wijde) broeken, zelfs onder een burka.

28. Volledig verbod op het fotograferen of filmen van vrouwen.

29. Volledig verbod op het afdrukken van een vrouw haar foto in kranten en boeken, of opgehangen aan de muren van huizen en winkels.

Naast de bovenstaande beperkingen voor vrouwen, heeft de Taliban: • het beluisteren van muziek verboden, niet enkel voor vrouwen maar ook voor mannen.

• het bekijken van films, televisie en videos voor iedereen verboden.

• het vieren van het traditionele Nieuwjaar (Nowroz) op 21 maart. De Taliban heeft verklaard dat deze feestdag niet Islamitisch is.

• de Dag van de Arbeid (1 mei) verworpen omdat er geoordeeld werd dat het een “communistische” feestdag is.

• bevolen dat alle mensen met een niet-Islamitische naam deze veranderen naar een Islamitische.

• de Afghaanse jeugd gedwongen hun haar te knippen.

• mannen bevolen Islamitische kledij en een hoofddeksel te dragen.

• mannen bevolen hun baarden niet te scheren noch te trimmen. Een baard moet minstens langer zijn dan de lengte van een gesloten vuist vanaf de kin.

• alle mensen bevolen vijf gebeden per dag in de moskee bij te wonen.

• het houden van duiven en spelen met vogels verboden, daar dit omschreven wordt als niet-Islamitisch. Overtreders zullen worden opgesloten in de gevangenis en de vogels zullen worden gedood.

• alle sporttoeschouwers bevolen Allah-o-Akbar (Allah is groot) te zingen en niet in de handen te klappen.

• bepaalde spelletjes verboden onder andere kite-vliegeren aangezien dit niet-Islamitisch is bevonden.

• bepaald dat eenieder die ongepaste literatuur bij zich heeft ter dood veroordeeld zal worden.

• bepaald dat eenieder die zich van Islam naar eender welke andere religie bekeerd ter dood veroordeeld zal worden.

• bepaald dat alle mannelijke studenten een tulband moeten dragen. Met als motto: “Geen tulband, geen opleiding”.

• bepaald dat niet-Islamitische minderheden een opvallende badge of een opgestikt stuk gele stof op hun kleren moeten dragen om zich op die manier af te scheiden van de overgrote Moslim meerderheid. Net zoals de Nazi’s deden met de Joden.

• het gebruik van internet verboden voor zowel Afghanen als buitenlanders.

Enzovoort…

Velen van de anti-vrouwenregels die uitgeoefend worden door de Taliban werden in de eerste plaats geformuleerd en uitgeoefend door de Rabbani-Massoud overheid nadat ze werden ingevoerd in 1992, maar niemand praat over hen en het is pijnlijk dat ze tot op de dag van vandaag aanzien worden voor de pioniers van vrouwenrechten!!

Op 8 november 1994 heeft de Secretaris-Generaal van de V.N. het tussentijds rapport gepresenteerd over de situatie van de mensenrechten in Afghanistan, dat gemaakt was door dhr. Felix Ermarcora, Speciale Rapporteur van de Commissie van de Mensenrechten, in overeenkomst met de 1994/84 9 maart 1994 Resolutie van de Commissie van Mensenrechten, en het 1994/268 25 juli 1994 Besluit van de Economische en Sociale Raad.

Gedeelten van het rapport over de situatie m.b.t. vrouwenrechten gaan als volgt:


De aandacht van de Speciale Rapporteur is gevestigd op de “Verordening van de Sluier voor Vrouwen”, die werd uitgegeven door een professioneel commissie van het Hoge Hof van de Islamitische Staat Afghanistan, die negen leden telt, en die het volgende stelt:

“Geboden hoe de sluier gedragen moet worden”:

1. De sluier moet het gehele lichaam bedekken.

2. Vrouwenkledij mag niet dun zijn.

3. Vrouwenkledij mag niet gedecoreerd of kleurrijk zijn.

4. Vrouwenkledij mag niet nauwaansluitend of strak zijn zodat de verleidelijke lichaamsdelen niet opgemerkt kunnen worden. De sluier mag niet dun zijn.

5. Vrouwen mogen zich niet parfumeren. Indien een geparfumeerde vrouw bij een groep mannen langsloopt wordt zij aanzien voor overspelige vrouw.

6. Vrouwenkledij mag niet lijken op mannenkledij.

“Daarnaast”

7. mag de kledij van vrouwelijke moslims niet lijken op niet-moslim vrouwenkledij.

8. mag hun schoeisel geen geluid produceren.

9. mogen ze geen kledingstukken dragen die geluid produceren.

10. mogen vrouwen niet middenin de straat wandelen.

11. mogen vrouwen het huis niet verlaten zonder de toestemming van hun echtgenoot.

12. mogen vrouwen niet praten met vreemde mannen.

13. Moeten vrouwen met gedempte stem en zonder gelach praten, indien het echt nodig is om te praten.

14. mogen zij niet kijken naar vreemdelingen.

15. mogen zij zich niet inlaten met vreemdelingen.
Spanish | Italian | French | German | Japanese | English[Reports from Afghanistan] [Photo Gallery] [Home Page]