The Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
RAWA


 

 

RAWA, October 7, 2008

RAWA’s verklaring omtrent de zevende verjaardag van de invasie van Afghanistan door de V.S.

Geen V.S. noch Jehadi noch Taliban, Lang Leve het gevecht voor de onafhankelijkheid en democratie van Afghanistan.

Zeven jaar geleden slaagde de overheid van de V.S. en zijn bondgenoten erin om met succes hun militaire invasie op Afghanistan te wettigen en om niet alleen het Amerikaanse volk maar de hele wereld te misleiden met uitspraken zoals “bevrijding van Afghaanse vrouwen”, “democratie” en “oorlog tegen terrorisme”. Ons volk, die de kwelling en onderdrukking door de Taliban overheersing had doorstaan, werden gevuld met hoop maar al spoedig werd hun droom van totstandbrenging van veiligheid, democratie en vrijheid op de meer pijnlijke manier stukgeslagen.

Door het aan de macht komen van de marionettenoverheid van Karzai, gebruikte de V.S. zijn verwezenlijkingen opnieuw en zette zijn deal verder met de criminele Jehadi krijgsheren. Vanaf het prille begin meed dhr. Karzai de eisen en het vertrouwen van het volk en koos ervoor om compromissen te sluiten met de Noordelijke Allianties en plaatste de meest criminele figuren op de hoofdplaatsen in de overheid. In tegenstelling tot de de ministers en andere verraderlijke en corrupte ambtenaren, ziet het volk de toekomst allesbehalve rooskleurig in; het land is een maffiastaat geworden, en het huidige percentage verkrachtingen en ontvoeringen van vrouwen en kinderen is ongeevenaard in de Afghaanse geschiedenis.

Ondanks de schijn die Karzai ophoudt en zijn krokodilletranen, zien wij dat verkrachters niet enkel beschermd worden tegen vervolging maar vergeven worden, aangezien Karzai heeft verkondigd amnestie te verlenen aan de mensen die een vrouw verkracht of vermoord hebben. En met deze walgelijke daad kleeft er ook aan zijn handen bloed!

Enerzijds predikt Karzai over vrije meningsuiting en democratie in zijn toespraken, anderzijds zit een jonge journalist zoals Pervaiz Kambakhsh achter slot en grendel en is ter dood veroordeeld door de moorddadige bende van Atta Mohammad; een andere moedige journalist Naseer Fayyaz wordt gedwongen het land te verlaten als gevolg op constante bedreigingen van grote criminelen zoals onder andere Ismail Khan en Qasim Fahim, en wordt geschaduwd door de KHAD simpelweg omdat hij de acties van de overheid aan de kaak stelt en de waarheid steunt. Enkele andere nobele en anti fundamentalistische mensen werden lastiggevallen en zelfs schade toeberokkend door de terroristen die momenteel aan de macht zijn.

Tijdens de Conferentie van Parijs vroeg Karzai’s overheid om 51 miljard dollar, terwijl de vorige inkomende geldsom niet werd besteed aan de wederopbouw van het land door de verschrikkelijke corruptie en indolentie van overheidsambtenaren. Door armoede en hongersnood is het zelfs zo dat mensen gedwongen waren om hun kinderen te verkopen. In werkelijkheid heeft een groot deel van de hulpacties vooral de portefeuilles en de tailles vetgemest van de Noordelijke Alliantie-maffia, van nationale en internationale vzw’s en van de corrupte overheidsinstanties. Mensen in de wereld moeten weten dat hun hulp naar een overheid gaat die bestaat uit fundamentalistische misdadigers en technocraten die dubbelen als geheimagenten. Een overheid die corrupt is tot in het merg. De mensen in de wereld moeten weten dat hun hulp geen enkel voordeel biedt voor het gewone volk van Afghanistan.

Het dagelijkse toenemen van de Talibans macht reflecteert de werkelijke aard van de “oorlog tegen terrorisme” die de grondvesting van het fundemtalistische terrorisme meer dan ooit heeft versterkt. De oorlog werd enkel zo afgeschilderd om de lange militaire aanwezigheid van de V.S. in ons land en provincies te rechtvaardigen. Het resultaat van deze oorlog is zo’n reusachtige mislukking geweest dat zelfs de politieke en militaire ambtenaren van de V.S. en andere landen het meerdere keren zeer uitdrukkelijk hebben vermeld.

In plaats van de kanker genaamd “Taliban” en hun Jehadi vrienden te verwijderen uit de machthebbende posities in Afghanistan, hebben de Amerikaanse troepen en hun bondgenoten huwelijken en feesten gebombeerd en ons onderdrukte volk, vooral vrouwen en kinderen, beschoten. Voorts wanneer zulke misdaden boven water komen worden zij schaamteloos en hooghartig ontkent, en wanneer een misdaad wordt bewezen biedt men slechts een arrogant “sorry”, wat nog meer zout in de wonden van het volk strooit.

Zoals wij al verschillende keren hebben gesteld, heeft de Amerikaanse overheid geen oprechte bezorgdheid over de vrijheid, democratie en vrouwenrechten in Afghanistan en zal dit ook nooit hebben. Het maakt hen niks uit dat een corruptere, vernielzuchtige en antidemocratische overheid aan de macht komt, zolang hun vriendjes maar aan het hoofd ervan staan. Hierdoor worden tegenwoordig enkele van de topmisdadigers met continuiteit bevrijd uit de gevangenis. Dit toont duidelijk aan dat “democratie” en “vrijheid voor vrouwen” helemaal niks betekenen voor de V.S. administratie en zijn bondgenoten in Afghanistan.

Ze zijn van plan om een overheid op te richten samengesteld uit Talib en Gulbuddini misdadigers; Khalqi en Parchami Quislings; lakkeien uit het bloeddorstige Iraanse regime van het Nationaal Front; en enkele andere reactionaire en verraderlijke elementen die verbonden staan met de intelligentiediensten uit het Westen. Op deze manier kunnen zij, zelfs zonder eigen militaire aanwezigheid, het land onder de duim houden en het land tegenhouden om een eigen identiteit te creeeren wanneer zij in opstand komen tegen het Amerikaanse leger en zijn bondgenoten. De V.S. debatteert dat het geen verraad heeft begaan. Echter door het totstandbrengen van een overheid bestaande uit de ergste vijanden in de geschiedenis van Afghanistan, begaan zij het grootst mogelijke verraad tegen de Afghaanse natie, en dit zullen zij niet kunnen rechtvaardigen door middel van verzinsels en leugens.

Een deel van de Afghaanse intellectuelen houdt zich bezig met schandalige activiteiten zoals het creeren en aansteken van etnische, godsdienstige en taalkundige geschillen onder het volk, hierbij hun voornaamste plicht vergetend, met name het creeren van besef en het geven van voorlichting. Sommigen van hen hebben dit tot zo’n niveau gebracht dat zij werkelijk geloven dat de Taliban onze redding is; en de moordenaars en agenten van het Nationaal Front en de groepen die verbonden zijn met de V.S. en de NAVO bronnen van welvaart zijn.

De Afghaanse intellectuelen kunnen niet een voorbeeld geven van een land dat met behulp van een Amerikaanse militaire invasie vrijheid en democratie heeft bekomen, noch kunnen zij de geheimen verbergen van de bloederige oorlogen en invasies door de V.S. in verschillende delen van de wereld. Dus kunnen de intellectuelen in kwestie beschouwd worden als geheimagenten van de CIA in het politieke Afghanistan.

RAWA gelooft dat in de huidige situatie, verkiezingen geen beter resultaat zullen geven dan de vorige. In deze omstandigheden waar alle regeringsorganismen voornamelijk onder het regeer zijn van drugsmisdadigers en onder de directe invloed van de V.S., zal waarschijnlijk niet eens een handvol edele en onafhankelijkheidslievende mensen hun weg naar het parlement vinden. Daarom zal het toekomstige parlement net zoals het huidige bestaan uit criminelen en maffiosi wiens levens en statussen enkel en alleen afhangen van dollars, wapens en steun van de V.S. Indien de V.S. niet langer in de huidige regering zou geloven, zou het het volk niet vrij laten stemmen op een onafhankelijke, democratische en antifundamentalistische presidentskandidaat, maar simpelweg een andere dergelijke regering opzetten.

De onbeduidendheid van de vrijheidswens van ons volk en het daadwerkelijke doel van de V.S. en zijn bondgenoten wordt zeer duidelijk wanneer de Britse overheid aankondigt dat Afghanistan een dictator nodig heeft! Rekening houdend met hun contacten met de Taliban terroristen, is dhr. Mullah Omar volgens hen de meest geschikte dictator. Het mag dan wel zo zijn dat momenteel de V.S. en zijn bondgenoten de touwtjes in handen hebben over de marionettenshow die momenteel aan de gang is in Afghanistan, opgezet door machtige oorlogsmachines zoals Mullah Omar, Rabbani, Mohaqiq, Sayyaf, dr. Abdullah of getrainde geheimagenten zoals Ali Ahmed Jalalis, maar deze klap in het gezicht van mogelijke Afghaanse democratie en het beledigen van de motivatie en de woede van ons volk zal ervoor zorgen dat onwetendheid, middeleeuwse vrouwenhaters en fascisme van de Taliban en de Jehadi terugkomen op hen.

Het schijnt dat als de invallers ophouden te doen alsof en als de dictator volgens hen Mullah Omar of een andere in kostuum gekleden Bache Saqao zou moet zijn, zij het harde werk voor het opzetten van verkiezingen zouden moeten uitstellen of annuleren.

RAWA gelooft sterk dat er geen verwachting moet zijn dat noch de V.S. noch een ander land democratie, vrijheid en welvaart in Aghanistan zal creeren. Onze vrijheid is enkel te bekomen door acties van ons eigen volk. Het is de plicht van alle intellectuelen, van alle democratische machten en van alle progressieve en onafhankelijkheidszoekende mensen om te vechten voor onafhankelijkheid en democratie. Dit door de steun van ons verzwakte volk aan te nemen en te gebruiken als een onafhankelijke kracht tegen de aanwezigheid van de V.S. en zijn bondgenoten en tegen de overheersing van Jehadi en Taliban criminelen.

Het bestrijden van de gewapende en vreemde machten in het land zonder luidop kwaad te spreken over de Taliban en Jehadi vijanden, zou zijn zoals het verwelkomen van de ongelukken van fascisme en godsdienstige maffia. Verder, vechten tegen deze vijand zonder te vechten tegen de militaire aanwezigheid van de V.S., zijn bondgenoten en hun marionettenoverheid maakt dit een op voorhand gefaalde missie. De weg van de vrijheidvechters van ons land zal zonder twijfel zeer complex, moeilijk en bloederig zijn; maar indien onze eis is het bevrijd worden van de ketens van slavernij, opgelegd door buitenlanders en hun Taliban en Jehadi vriendjes, moeten wij proef en zelfs de dood niet vrezen om deze overwinning te behalen.

Geen V.S., noch Jehadi, noch Taliban!

Lang Leve het gevecht voor de onafhankelijkheid en democratie van Afghanistan!

Revolutionaire Vereniging van de Vrouwen van Afghanistan (RAWA)

7 oktober 2008

Category: Dutch, Dutch RAWA - Views: 12312