جمعیت انقلابی زنان افغانستان (راوا), February 8, 2014


خورشید خلق

شعری برای مینا

گفتی "من راه خود را یافته ام"

" بیدار گشته ام"

رفتی درون چشم سیاهی

به جنگ خصم

پر شور و استوار

تا آفتاب به چتر سیه بخت دختران

چون خوشه های دامن دریای نیلگون

روزی طلوع کند.

مینا؛

گفتی و سر به راه عدالت گذاشتی

با همتی به قامتی کوه های نامدار

تا روزگار ز بند اسارت رها شود

دردا که رفتی

وز خون تو

رهایی زن

بر لبان روز

همچون ترانه های دل انگیز نو بهار

جاری شد و

جوانه زد و

جاودانه شد

مینا؛

اندیشه ات هنوز

بر جویبار خاطر رزمندگان دهر

حماسه آفریده و

پیشتاز کاروان

هر سو می جهد

به امید که صبحدم

فاتح زندگیست

وز راه و عزم تو

این جانیان به وسعت "یاران" یاوه گو

ترس بر جگر تنیده و

فرسنگهای دور

گـُریزمی کنند

مینا؛

از زخم سینه های "سحرگل"

شرار رزم

دیریست لرزه بر دل جلاد ریخته است

یاران را بگو

خون می چکد هنوز

صیقل دهید شعله ی اندام خویش را

خیزید و طرح زندگی را تازگی دهید

مینا؛

نامت نماد زنده تاریخ رزم ماست

ای قهرمان خلق!


URL for news «خورشید خلق»