"ö¥ ¤‘îþ•" ‘“ ù“Ÿ‘¬õ


‘“ "ø¤"ý‘®ä ¥ ö—îþ ù“Ÿ‘¬õ
" ö¤þ –¨þ÷øõî ’¥Ÿ " ùþ¤ª÷ "¥ø¤õ ö‘ú›"

.–¨ ù¢þ¨¤ ”‘“ (‰‰ˆ üõ) ƒ. ù¤‘õª Š"¥ø¤õ ö‘ú›" ¤¢ ñõ‘î ¤ø¯“ ù“Ÿ‘¬õ öþ
Œ¢¤î ¥‘è ¤ ù¥¤‘“õ ù ý¤“ ø üî ö‘—¨÷‘çê ö‘÷¥ ü“òì÷ –þãõ›

‘“ ©÷‘õ¥¤õû ¥ ýù¢ä ø ‘÷þõ ¢þúª ùóþ¨ø“ ‰‡‡ ñ‘¨ ¤¢ "ø¤"
ö‘þ¤› ¤¢ .–ªð §þ¨‘— ö‘—¨÷‘çê ýù¢þ¢õ—¨ ö‘÷¥ ëøìŸ ’¨î é¢û
ù¥¤‘“õ ¤“ "ø¤" ý‘ú—þó‘ãê ¢÷¤û Š‘õ ô¢¤õ ü¨ø¤ ¢® –õø‘ìõ ï÷›
¢÷‘“ öþ ô¡¥ ù‘ðþû ñ‘Ÿ÷þä ¤¢ üóø –ª¢ ¥î¤õ— ù÷‘“ó¯ ñò엨
ù¤øõû ø ù¢¤“÷ ¢‘þ ¥ ¤ ©¡“þþ‘û¤ ï÷› ñç“ ¤¢ ¤ð¢‘þ÷“ ý‘û
ù¢÷‘ª÷ –¨¢ –õøîŸ ¯øì¨ ø ‘ú¨ø¤ šø¤¡ ¥ §• ¤ð ùî ¢¢þõ ¤¢ªû
š÷¤ ö‘—¨÷‘çê ô¢¤õ Š¢÷÷î ’¬è ¤ –¤¢ì ¤‘î—þ‘÷› ø öþ‘¡ ý‘û ¢÷‘“
¤÷‘ª ý¤þ›÷¥ ý‘úð¨ ø ‘ú¨ø¤ ñ‘窐 ö‘õ¥ ¥ ¤—ªþ“ ’—¤õ“ –¤‘¨
ø ùø¡þ¢¥ ñ ù÷‘ðþ ù“‘™õ“ "ø¤" ù¥¤‘“õ .¢¤î ¢÷ûø¡ ù“¤›—
ô‘›÷¤¨ ùî ¢ø“ ù—¡‘¨ öþðõª¡ ö‘÷ ¤ öõª¢ Šüþ¤ð¢‘þ÷“ ᑛ—¤ ¢®
ù“ (ö‘—¨÷‘çê ¤¢ ü“ ü› üî ¥ ýù“ãª) ¢‘¡ Š‰ˆ‡ ý¤ø¤“ê „ ¤¢
ö— ø¢ ‘“ ¤ ö ¤“û¤ ø ¤£ð÷‘þ÷“ ‘÷þõ Š¤‘þ—õîŸ öþ¢“óð ¢÷‘“ ü—¨¢õû
"ø¤" Šö‘ð—¡‘“÷‘› ¤ðþ¢ ø ‘÷þõ öø¡ ¥ .¢÷¢þ÷‘¨¤ ñ—ì ù“ ©÷¤‘þ—¨¢ ¥
’¥Ÿ ¥ø‘›— (‰‰‚) ’þ›÷ üó‘ªø• ôþ¦¤ ö¢ª øû ‘“ .–ê¤ð ø¤þ÷
ö ©¤¡ó¢ ù¬ì ¥ ‘÷þìþ ùî ¢ª áø¤ª ‘û¤úª ¤þ‘¨ ø ñ“‘î ù“ ¤ð¢‘þ÷“
Šü÷¥û¤ Šý¤‘î—þ‘÷› öþ÷÷þ ýù÷øõ÷ ùî÷þ © ù¬ò¡ ø ¢þ¤¢ ¤“¡
¤¢ ùî ö¥ ø ï÷û¤ê ø ôóä ‘“ ù÷‘þªŸø ü÷õª¢ Šü—¤¯ê –¨• Šü¨øõ‘÷ü“
¤¢ Š¢÷¢¢ ö‘ª÷ ö‘—¨÷‘çê ¤¢ ¢ø¡ ¥ ¤ð¢‘þ÷“ ü—¨þª‘ê ý‘û ù—¨¢ ø
ù¢þ¢ ý¤ðþ¢ ¤øªî œþû °þ¤‘— ¤¢ ýøì ñ‘õ—Ÿ ù“ ø ö‘—¨÷‘çê °þ¤‘—
¤ð¢‘þ÷“ ý‘û¢÷‘“ ùî ¢þ¨¤ –‘“™ ù“ ‘õ ü÷þ“ªþ• ù÷‘ꨑ—õ .¢ø“ ù¢ª÷
ø üõ¤• ö‘þó‘ªø• ¥ ¤—ꤪü“ ø ¤—©ø¤ê÷úþõŠ¤—ü÷‘› ¤‘“ ö¤¥û
ù¥¤‘“õ ¤“ "ø¤" Š¢ã“ ù“ ü÷þ¢ ý‘ú—¨þª‘ê ¤‘çóþ ¥ .¢ø“ ¢÷ûø¡ üìó¡
ø ö‘þ¤ð¢‘þ÷“ ¢®¤“ ø üä‘õ—› –ó¢ä Šü¨¤îøõ¢ Šý¢¥ ¤¯‘¡“
.–¨ ù¢þ¥¤ø ùþî— ö‘÷ ýøì¯÷õ ø ü÷‘ú› ö‘—õã÷þóø ø

Œ–¨ üì¤ê ù ö‘“ó‘¯ ø ý¢‘ú› žò¯¬ ù“ ý‘ûø¤þ÷ öþ“

ö‘õ¨ ¥ ö‘“ó‘¯ .¢÷ ôû ü“ó¨ ø ü÷¯“ ö¤¢¤“ ü“ó‘¯ ø ý¢‘ú› ö‘÷þ‘¡
¥ ¤ ü“ó‘¯ ö‘þ¤ð¢‘þ÷“ Šö‘—¨“¤ä ø ö‘—¨î‘• Š‘îþ¤õ .¢÷¢ª÷ ñ¥‘÷
ö¤ø¢¥õ ùî ü—ìø ¤û ‘— ¢÷¢ø“ ù—ê¤ð –þ“¤— ø ôþó㗠–Ÿ— ©þ• ‘ú—¢õ
ô‘÷“ ¢ø¡ ¤— öþð¤û¥ ¤þªõª Š¢÷¢¢ «þ¡ª— "ñ“‘ì‘÷" ¤ ö‘ª ý¢‘ú›
¥ ý¥ø¢÷ ù“¤›— ‘“ ö‘“ó‘¯ ü›¤‘¡ ö‘îó‘õ .¢÷ªî¤“ ô‘þ÷ ¥ ¤ ö‘“ó‘¯
–þ‘÷› ’‘î—¤ ¥ ¤ ö‘“ó‘¯ Šö‘ª üó“ì ý¤ð¢‘þ÷“ ö‘ð¨ ý‘úþ¤‘î—þ‘÷›
‘ú÷— –¨þê‘î üóø .¢÷ ù—ª¢ ¤£Ÿ¤“ ý¢ø¢Ÿ‘— ü¨øõ‘÷ü“ ø ü÷¥û¤ ø
ö¢¤õ ôª• ø ©þ¤ ø ö‘÷¥ ù“ ö‘“ó‘¯ ýù÷‘ª÷õ¤ø÷‘› ¢¤ø¡¤“ ùøþª ù“
ý¢‘ú› ö‘÷þ‘¡ ù“ –“¨÷ ö‘÷ ¤—¢“ ü—Ÿ ø ù“‘ªõ –þû‘õ ù“ ‘— ôþ÷î ù›ø—
ü—Ÿ ùî ¢÷ üþ‘¯¨ø öø¤ì ø ù¢÷‘õ’ìä Šñû‘› ¤¢ì÷ ö‘÷þ .ôþ¤“ü•
ò‘“ ¤ ö‘ª ü÷¤þ ø ü“¤ä ö‘õóãõ "¢‘ì—÷" ø "ùøîª" ý¢¬ ø¤¨
–¨þð¢ø÷‘¡ öþ÷ø¡ ý‘û ©îõªî Š‘úþ¢‘ú› ø ö‘“ó‘¯ üð÷›ï¨ Š¢÷ ù¢¤î
‘õ öúþõ ö—¡‘¨ ¢ø“‘÷ ø ö‘—¨÷‘çê ¤¢ –¨¢îþ "–¤‘õ" ù“ ö¢þ¨¤ ý¤“
.–ãþ¤ª ø ôò¨ ô‘÷ ¤þ¥

ý¤þà÷ü“ ¤ø¯“ ùî ¤ð¢‘þ÷“ üªŸø ý‘û¢÷‘“ ùõú÷þ ýòþ—¨ ù“ ù›ø— ‘“
Œ¢¤“þõ ©þ• ù“ ¤ª ù¥¤‘“õ ù÷øð "ø¤" Š¢÷—¨û ö¥ ¢®

¥ ôú÷ ö‘—¨÷‘çê ¤¢ ù÷‘ûø¡þ¢¥ ù¥¤‘“õ ¯þ¤ª ö¢ø“ –¡¨ ù“ ‘õ
ýù¤¯‘¡ ø öø¡ ¥ ùî ‘õ ¤ðþ¢ ’÷‘› ¥ üóø .ôþû‘ð ü“ø¡“ Šö‘÷¥ ýø¨
ø ù¥¤‘“õ ýø¤ ý¤‘ªê‘• ‘“ ùî ôþ¢ì—ãõ ù÷‘¡¨¤ Šôþ¤þðþõ ô‘úó ‘÷þõ
‘úû¤ ù¤øî öþ¤—¡òð÷¨¤• ¤¢ öø—þõ Šï¤õ ø ‘úþ¤øª¢ ¥ ö¢þ¨¤—÷
.–ê¤ ©þ• ù“ ø ¢¥ ô‘ð
öø¡ ö—¡þ¤ ‘“ ¢÷¢¤îþõ ¤ø¬— ©ó‘™õ ø öþ¢“ó𠤑î—þ‘÷› ø öþ‘¡ ¢÷‘“
¢÷ öþ é¤à ‘õ üóø .–¡‘¨ ¢÷ûø¡ ’øä¤õ ¤ "ø¤" ý‘®ä Š‘÷þõ
Š¤ð¢‘þ÷“ ö‘ªîõ¢ ô¥þ¤ø¤— ¥ ö¢þ¨¤—÷ ø ù¥¤‘“õ ¢þ¢ª— ‘“ ñ‘¨
¤ð¢‘þ÷“ ö‘ªø¤ê÷úþõ Š¢÷ª‘“ ù¢þ¨¤— ‘þ ¢÷¨¤—“¢þ‘“ ùîþ÷‘÷ùî ôþù—ê‘þ¤¢
.ü“òì÷ ý‘ûø¤þ÷ ¤þ‘¨ ø ‘õ ù÷ ø ¢÷

ñŸ ¤¢ ‘û¤øªî ¤þ‘¨ ø ‘îþ¤õ ø ¢Ÿ—õ ñóõ –ó‘¡¢ šþ‘—÷ ¢¤øõ ¤¢ ‘þ
Œ¢þ—¨û öþ“ªø¡ ö‘—¨÷‘çê ùóŽ¨õ

ø ôû Šö‘—¨î“¥ ø ö‘—¨“¤ä ø ö¤þ Šö‘—¨î‘• ¥ ¤à÷꤬ ¤þ¥ .¥ð¤û
ý‘û¤øªî ü¡¤“ ø ‘îþ¤õ ŠOIC Š¢Ÿ—õ ñóõ ñ™õ üþ‘ú꤯ ôè
¢û¢þõ ñþ ¤ð¢‘þ÷“ ¤‘î—þ‘÷› ý‘û¢÷‘“ ùþóî ö¢þª¡“ –¢Ÿø ¤ üþ‘•ø¤
ùî –¨÷þ Š–¨þ÷ ž¤¯õ ùîþ¥þ ‘ú÷— ‘ú꤯ öþ¥ íþþû ý¤“ .§“ ø
âþ‘›ê ùõú÷þ ’î—¤õ Šôû‘“ ö¢ø“¤þ𤢠–ó‘Ÿ ¤¢ ùî ¤ð¢‘þ÷“ ö¤‘î—þ‘÷›
ž¯¨ ¢÷¤þ𠖨¢ ¤¢ ¤ –¤¢ì ù÷¢Ÿ—õ ü—ìø Š¢÷¢ª ö‘—¨÷‘çê ¤¢ ñ‘™õü“
öþ ¤ðþ¢ 餯 ¥ .¢þ¨¤ ¢ûø¡ ‘›î ù“ ö‘ª ý‘úþ¤‘î—þ‘÷› ëõä ø
¥ ö‘÷þ üþøð ùî ¢÷¤¢ ¢¤ø¡¤“ ý¤ø¯ ‘õ ô¢¤õ ù“ ‘ú—óø¢ ø –‘¨¨øõ
ö‘“¥ ¤¢ ô¢¤õ ý¤“ ùî ý¥þ ù÷‘ðþ ø ¢÷ ù¢õ öþõ¥ ù“ ¤ðþ¢ –¤‘þ¨
ø ‘îþ¤õ ‘¬ø¬¡õ .–¨ ü¨¤îøõ¢ ø ý¢¥ ¢øªþõ íª¡ ö‘ª
ù“ ⛐¤ ö—êð ö¡¨ ¥ Š‘õ¤øªî ùóŽ¨õ ýø¤ ˜Ÿ“ ¤¢ ‘•ø¤ ý‘û¤øªî
üþøð ùî ¢÷ø¤þõ ù¤ê¯ ö‘÷÷ ö‘—¨÷‘çê ý¤“ ö –¤ø¤® ø ü¨¤îøõ¢
ö‘“¥ ù“ ¤ ü¨¤îøõ¢ ø ý¢¥ "¥þõ ¤êî" –‘õóî ø ¢÷÷î ù‘“—ª ¤ð ùî
¤ ö‘ª ¥çõ ø ¢÷ ùª‘õ ù“ –¨¢ ü“ó‘¯ ø ý¢‘ú› ö‘þ¤ð¢‘þ÷“ Š¢÷÷¤
’›øõ ¢÷ûø¡þõ÷ ù¢ª ùî ôû ¤û‘à— ù“ ö‘÷þ ü÷ãþ .–¡‘¨ ¢ûø¡ ö‘ª‘•
.¢÷øª ö‘ª ö¤ø¢¥õ ü—Ÿ¤‘÷
§î䤓 ‘õ ¢÷¥‘¨ ¢Ÿ—õ ôû‘“ ¤ ö‘÷þ‘¡ ¢÷ ©ò— ¤¢ ùîþó‘Ÿ ¤¢ ö‘÷þ
ùªþ• –þ‘÷› ý‘úûø¤ð öþ öþóøŽ¨õ ø ö¤“û¤ ùþóî ¢þ‘“ ùî ôþûø¡þõ
¥þõ ù“ ‘õ ôøóàõ ö¯øõû ¤¥û ö¤¥û öò—‘ì ø üð÷› ö¤‘î—þ‘÷› ù“‘™õ“
.¢÷¢¤ð ôøîŸõ –¥‘›õ ¢ª ù“ ù¢ª ù¢÷‘ªî ùõõ
¯ìê ø ¯ìê ¤øî£õ ý‘û¤øªî üõ‘õ— "ý¤ðþ›÷‘þõ" ùî ôþ¢ì—ãõ ‘ìþõä ‘õ
¤¢ ö‘ª ö‘ð¨ ý¤“ ¤—ú“ ø ¤—ªþ“ ù¤û ö—ê¤ð ¥‘þ—õ ¤øà÷õ“ ©ò—
¥› üóãê ô÷ú› ¥ ‘õ ù¢þ¢“£ä ô¢¤õ ö¢ª‘û¤ ùîþó‘Ÿ ¤¢ .–¨ ö‘—¨÷‘çê
ø - üõ‘à÷ ý‘ûø¤þ÷ ù“‘™õ“ ñìò - ¤ð¢‘þ÷“ éó—¡õ ý‘û¢÷‘“ ý¢ø“‘÷ ‘“
.–¨ ¤þ£• ö‘îõ Šü¨¤îøõ¢ ý‘úª¥¤ ¤“ ü÷—“õ ü—óø¢ ¢‘›þ

Œ–¨ ù÷øð ö‘—¨÷‘çê ñ‘“ì ¤¢ ö¤þ â®øõ «¡ªõ

ñ‘Ÿ ‘— –õø‘ìõ ï÷› ö¤ø¢ ¥ Šö‘—¨“¤ä ø ö‘—¨î‘• ¢÷÷‘õû ö¤þ ôþ¦¤
ù¢÷¤ø¤• ‘õ ö¯ø ’û£õ ùãþª ‘—¢õä ô¢¤õ ¥ ¤ ©¤ø¢¥õ ý‘úûø¤ð
ý‘úûø¤ð ‘“ ý¤‘› ý‘û üð÷› ï¨ ¤¢ ¤ ‘ú÷ ù‘ðþ“ ø ù‘ð¤û ø –¨
ö—¡¢¤• ø ö—¡‘¨ ¤¢ ö¤þ ôþ¦¤ ¤‘î .¢÷îþõ âþ›ª— ø ëþøª— ¤ðþ¢
¤ ý¤—¤“ öþ Šù÷þõ¥ ¤¢ ö‘—¨î‘• ò™õ ¤‘î ù“ –“¨÷ ©¤ø¢¥õ ý‘úûø¤ð
íþ ¤¢ ¤ ©¤ø¡ ù¤þ› ¢÷‘“ öþ¢÷ ¢ª ëêøõ ö¤þ ôþ¦¤ ùî ù—ª¢
ø¢ ù“ ’¥Ÿ öþ ¤¡ø öþ ¤¢ .¢¤þ𓠖¤‘à÷ –Ÿ— ("–¢Ÿø ’¥Ÿ") ’¥Ÿ
ø ý¤îê ¤à÷ ¥ ùî ù¢ª ’ãª÷õ (üóþó¡ ùø¤ð ø ý¤“î ùø¤ð) ž‘÷›
¥ ö¤þ ôþ¦¤ ù“ ü𢤕¨¤¨ ¤¢ ø ù—ª¢÷ ôû‘“ ü—ø‘ê— œþû ü¨‘þ¨
–¤ø¤® ø ᑮø ‘“ 듯÷õ ¤ ø¢ ¤û ôû ôþ¦¤ ø .¢÷¤þðþõ –쓨 ¤ðþ¢îþ
.¢û¢þõ ¤¤ì ñ‘õ㗨 ¢¤øõ
¤¢ ü“û£õ ø üóõ ý‘û¢‘®— ùî ù¢ø“ ö¤þ ö¤ø¢¥õ ý¤‘¤¡ ‘“ ‘ú÷—
ñ‘õä üóø .–¨ ù¢þ¢¤ð öþ÷ø¡ ø ¢‘Ÿ ù쓑¨þ“ ¤ø¯“ öþ÷÷þ ‘õ ¤øªî
믑÷õ ’û£õùãþª ô¢¤õ ù“ –“¨÷ ö¤þ ö¤ø¢¥õ –÷‘þ¡ ø –þ‘÷›
.–¨þ÷ ‘õ ô¢¤õ ¤þ‘¨ ù“ –“¨÷ ö‘ª –þ‘÷› ¥ ¤—õî ¥þ÷ ö‘ª ¯ó¨— –Ÿ—
–¨ ù¢¤î÷ ‘ê—î ôû ©“û£õ ùãþª ö¤ø¢¥õ ù“ ‘꤬ ö¤þ ôþ¦¤ ¤ðõ
ñ‘“ ¤þ¥ ôû ¤ öþ¢“óð ø ¢øã¨õ - ü÷‘“¤ ¢÷‘“ ùî ô¢þ¢û‘ª ¤¡ø öþ¤¢ ø
.¢÷îþõ ùþ‘õŸ ù—ê¤ð

¢‘›þ âìø—õ ‘õª Šö¤þ ¤¢ üõ—‘¡ ¢õŸõ ö¢õ ù÷Ÿ¬ ýø¤ ¥ §• ‘þ
Œ¢þ—¨û ö‘—¨÷‘çê ùóŽ¨õ ‘“ ö¤þ ¯‘“—¤ ¤¢ üóøŸ—

¢ø›ø ýøû‘õ üì¤ê üõ—‘¡ ¢õŸõ ø ü÷‘›÷¨ê¤ öþ“ ‘õ ¤à÷ ¥ .ù›øþú“
ñ‘¨ ‚. ùî ¢÷ø¤þõ ¤‘õª“ üõ—¨þ¨ üó¬ ý‘û ù¤úõ ¥› ø¢ ¤û ø ¢¤¢÷
ý¤øúõ› ø –¨ ù¢÷¤£ð æþ— ¥ ’û£õ ø öþ¢ ô‘÷“ ¤ ö¤þ ô¢¤õ –¨
ø ô¥þ¤ø¤— üõ‘Ÿ ø Š¥þ—¨ ö¥ Š–ªŸø üõþ¦¤ ñ¢‘ãõ öø÷î üõò¨
¤¯‘¡“ ùî ü÷‘÷ .–¨ ù¢þ¢¤ð ‘þ÷¢ ¤¨¤¨ ¤¢ Šü“òì÷ ¢® ü÷þ ùŽ¯ø—
ý¢¢“—¨ ý‘û ôþ¦¤ ùî ¢þ‘“ ¢÷û¢þõ 푝 ù÷þ¨ üõ—‘¡ ö¢õ ù÷Ÿ¬ ýø¤
¢÷¤¢ ©î¤— ¤¢ ý¢‘þ¥ üþ‘û¤þ— ©—‘þŸ ùõ¢ ý¤“ ö¤þ ñ™õ üêø¡õ
¤þªõª ñ‘Ÿ¤û ¤¢ üóø .¢þ¤ðþõ ¤‘î“ ¤ ‘ú÷ ᑮø ‘“ ’¨‘÷—õ ùî
ö‘¨ø÷ ¤¢ ö¤þ ô¢¤õ ë¤ê¤“ ö‘î‘õî ý¤ò‘¨ öþ¢ ø ùþìê –þòø §óîøõ¢
–ò¡¢õ ø –¨¤•÷¤þ ý‘û ù—¨¢ ø¤¢ ý‘ú—þ‘÷› ýø¤ ¥ ‘õ ô¢¤õ .–¨
ö¢ª ‘›“‘› ùî ¢÷÷î –ø‘®ì ¢÷÷ø—þõ ü÷‘¨ ù“ ö¤þ ôþ¦¤ ýù÷‘õ¤ªþ“
ù—ê¤ ’‘¨Ÿ ù“ ý¤þþç— áø÷ ù ü÷þ¢ ý¢¢“—¨ ô‘à÷ íþ ¤¢ ‘úõ¢
.¢÷ø—þõ
ôþ÷þ“þõ ö¤þ ôþ¦¤ ¥ ¤ ù¤û ‘õ ùî ô÷î ù¤‘ª –¨þ÷ ¢“ ‘› öþõû ¤¢
ø ‘ú÷‘õ¥‘¨ ¥ ‘õ ùóð ‘õ .ôþ÷¢þõ ö –þû‘õ ¤ø¡¤¢ ø üãþ“¯ ý¤õ
ý¤‘õª –ªð÷ ¢¢ã— ý‘÷™—¨ ù“ ùî –¨ š¤‘¡ ø ü÷¤þ ¤‘õªþ“ –‘þ¤ª÷
ý¤øúõ› –ò¡¢õ ý‘ªê ù“ ¤õ—¨õ ø ¢þ‘ª ø ¢þ‘“ ¤ø¯ ùõû Š‘ú÷ ¥
ø ý¢¥ ¥ á‘ê¢ ù“ ¤—õúõ ö ¥ ø ù—¡¢¤•÷ ö‘—¨÷‘çê ¤¢ üõò¨
ø –¨ ôúõ ¤‘þ¨“ öþ .¢÷÷îþõ÷ ù›ø— ‘õ ¤øªî ¤¢ ö‘÷¥ ø ü¨¤îøõ¢
–þ‘õŸ ù“ ùî üþ‘ûø¤þ÷ ‘ú÷— ùî ¢÷÷î §‘¨Ÿ öø÷î ôû ¥ ‘õ ô¢¤õ ¢þ‘“
ö‘ª ý¤ð¢‘þ÷“ ö‘÷õª¢ ø ù—¨‘¡¤“ ö‘÷ ¥ ¤ ø öø öø¢“ ø ⯑ì
ø üõ¢¤õ Šü“òì÷ –‘äø“¯õ ø ‘û –þ¬¡ª Š‘ûø¤þ÷ Š¢÷÷îþõ ôøîŸõ ¤
.§“ ø ¢÷ª‘“þõ ö¤þ ùø¡þ¢¥

éø¤ãõý‘ûù¤ú ý‘ªê ù“ ¤ ý¢¢ã—õ –‘Ÿê¬ "ö¥ ô‘þ•" ùî –¨þ—¢õ
¤ ¤‘î öþ –¤ø¤® ø –þõû .–¨ ù¢¢ «‘¬—¡ ö‘—¨÷‘çê ü“¢
Œ¢þû¢þõ žþ®ø— ù÷øð

ù¢÷‘ª÷ –¨¢ ý‘ú—óø¢ –þõ ø ¤øªî ñ‘窐 ø ‘—¢øî –‘ê ¥ üîþ
Š¥¤‘“õ ¤îê÷ªø¤ ‘û¢¬ –¢‘úª ø ü¨‘õŸ –õø‘ìõ ¤‘÷î ¤¢ ö‘—¨÷‘çꐤ¢
üó‘窐 –þõ ù“ §‘÷ª¤¨ ö¤îê÷ªø¤ ¥ ý¢‘þ¥ ¢¢ã— ö¢ª ôþó¨—
ø ö¤ä‘ª öþ öþð÷÷ ü—¨û Š–õø‘ìõ ï÷› ö¤ø¢ ¤¢ .¢ø“ üó‘ªø• ø
§• ‘õ .¢÷—ª¢÷ ü—þõû ü“òì÷ ý‘ûø¤þ÷ ý¤“ ö¤¢õ—¨‘þ¨ ø ö‘ð¢÷¨þø÷
ù÷ Š¤øî£õ "ö‘þð÷û¤ê" žò¯¬ ù“ ¤™î ùî ôþ¢þ¢ üó‘ªø• ôþ¦¤ ¯øì¨ ¥
ù¢¤î÷ –ó£ ø üð—¨îª¤¨ §‘¨Ÿ ù—ª£ð¤¢ üðþ‘õø¤ê ø –÷‘þ¡ ¥ ùî÷þ
ø ‘ú¨ø¤ ñ‘“ì ¤¢ ü“ó¯ ôóþ¨— ùþ›ø— öõ® ý¢÷÷‘õþ“ –Ÿ‘ìø ‘“ ùîó“
ö‘÷þ‘¡ ¥ ¤‘ òõ‘î ‘þ ù÷¤ø¥õ Šù÷¢¥¢ ¢þþ‘— ù“ Šö‘÷ ö‘ð¨
ù÷øð¤û ù“ ¤®‘Ÿ ö¢÷‘õ ù¢÷¥ ¤¯‘¡“ ¯ìê ø ¢÷ ù—¨‘¡¤“ ¤ð¢‘þ÷“
ù¢ª ñ¢“ ö‘þ¤ð¢‘þ÷“ ü—‘äø“¯õ öòò¢ ù“ ö‘÷þ ’óè .¢÷ üð—¡ø¤ê¢ø¡
¤¢ ö‘ªþ¤“ ù¢þªî öø¤þ“ ‘ú“‘—î ø ‘û ùþ¤ª÷ ö¤‘î—þ‘÷› ö ý¤“ ø
¢÷ûø¡þõ ‘õ ’ó¯ ôþó¨— ö¤îê÷ªø¤ .¢÷û¢þõ ’þ—¤— ùŸê¬ –÷¤—÷þ ù
¤¢ ¢þ‘“ .–¨ ùî –¨ öþõû ‘õ –ªø÷¤¨ ùî ¢÷û¢ ù䑪 ¤ ¤îê öþ
’‘÷ ¤ãª ø –‘þ“¢ ¥ ø ¢¤ø ¢ø¤ê –䑯 ¤¨ ¤ð¢‘þ÷“ ö‘õþ¡¦¢ ¤“¤“
ù“ ¤ "ü“ó‘¯ ø ý¢‘ú› ö¤¢¤“" ‘÷õ® ø ¢¤î –“Ÿ¬ ü¨‘þ¨¤þè ø
!¢øõ÷ ‘÷ª ö¤þ ¤¢ üõ—‘¡ ý‘ì ò™õ áø÷ ¥ ü—‘ªþ‘õ÷ ø ‘û¤‘î ¢þøê
¥¤¯“ ø ù¢¤ø¤¢ ý¢÷û ý¢÷‘ð íó¨ ¤¢ ¤ ¢ø¡ ö¤îê÷ªø¤ öþ ¥ üîþ
¢÷¢þõ ö‘þ¤ð¢‘þ÷“ ö¢¢ ü—ª ¤ª ùêþàø öþ¤—¨¢ìõ ý¥þð÷ –¤ê÷
–õ‘ì—¨ ø ù¥¤‘“õ ù쓑¨ ‘ì‘ꗐ ùî ý¤ðþ¢ ¤øúªõ ¤ä‘ª .(ö‘õ™ä ô¤î)
ùõþ÷ ý‘û¤ãª šþø¤— ø ©þ¤¨ ù“ öø÷î Šù—ª¢ ôû ö¢÷¥ ¤¢
¢û¢þõ ¤‘ª—÷ ù¥¤û ø ñ£—“õ –þ‘ç“ ýùó›õ ø ù¢¤ø ø¤ íþꐤðø÷ø¤ø•
ø –‘¯‘“—¤ ¥ ý¤þà÷ ôî üõ¤ªþ“ ‘“ ý¤ðþ¢ ¤ä‘ª .(ü÷¤‘ê ëø¤‘ê)
¢ªø¤êþõ ¤¡ê ö‘þ¤ð¢‘þ÷“ ø üìó¡ ø üõ¤• ö¤‘î—þ‘÷› ‘“ © ü—¨ø¢
¢÷‘¨¤ ‘›÷ ‘— ¤ ü—¨• ý¤ðþ¢ ù¢÷¨þø÷ ø ¤ä‘ª ø .(ü÷õ¢ûøî ï÷¤þ“)
ö‘÷¥ ¥› ù“ ñ“‘î ¤¢ ùî –êð Š"öþ÷õøõó¤þõ" ý‘• ö¢þ¨ø“ öõ® ùî
.¢÷ ñ‘Ÿªø¡ ø ©ø¡ ùõû ¤ðþ¢ Šüõ¤• ø ùªŸ‘ê
ù¢ø“ ©¡“÷‘þ¥ ¤‘þ¨“ ü÷ø÷î ¯þ¤ª ¤¢ éþ™î ¤¬‘÷ä öþ ©ì÷ ‘õ ¤à÷“
¢÷ ù—¡ø¤ê ö‘þ¤ð¢‘þ÷“ ù“ ¢¥õþ“ ‘þ ¢¥õ ‘“ ¤ ¢ø¡ ö‘÷þ ôþ—êð ù÷‘÷ ø
ùî ¢ª‘“ ’¤è ü¨ø¨‘› ý‘û ù‘𗨢 –¨¢ ¤¢ ö‘÷ ¤™î °÷¤¨ ‘㓯
ôè ø ôû ø ù¢¤î á‘ê¢ ö‘÷ ý¤ð¢‘þ÷“ ö‘𨠥 ü𢤕¨¤¨ ‘“ öþ÷÷þ
.¢÷÷¢þõ ü“òì÷ –¨‘þ¨ ¥ ï÷û¤ê ø ¤÷û ø –‘þ“¢ ö¢ø¢¥ ¤ ¢ø¡
–¨÷þ ¢þ÷¢“ ‘õ ’ó¯ ôþó¨— "ö‘þð÷û¤ê" ¢¤øõ ¤¢ ùî ý¤ðþ¢ ’ó‘› ù—î÷
ô¢îþû ù÷‘“ó¯ôþó¨— ø ù÷¤‘‘¨ ùþŸø¤ ö‘õû –ó㓠ùî
öþ¤¨÷ ùõþó¨— ‘þ ý¢ª¤ ö‘õó¨ ò™õ ¥ á‘ê¢ ù“ ýøŸ÷ œþû ù“ ø ö‘÷þ ¥
ýù÷‘ª‘“ø ý‘û¢þ¢ú— ôè¤óüóä "ö¥ ô‘þ•" ùî ñ“‘ìõ ¤¢ ø ¢÷—êð÷ ýùõóî
üª‘•ö›ó ø ùóõŸ ¥î¤õ ¤¢ Š–¡‘¨ ž¤¯õ ¤ áø®øõ ‘ ø ö‘þ¤ð¢‘þ÷“
.¢¤¢ ¤¤ì ö‘÷þ ýù÷òþ£¤
íþ¤û ùî ¤ ¢ø¡ ýøóä 拉“ ø üõ—¨¤‘þî Šý¤þªóð Šüêø¤ãõ §‘“ä ‘õª
¥ ø ù—¡¢¤• üõò¨ ý¤øúõ› ‘“ ý¤‘‘¨ ù“ ü¬‘¡ ý‘û ùøþª ù“
ù›¤¢ ¢÷ Š¢÷÷îþõ÷ ô¤ª ö¤þ ùø¡þ¢¥ ü÷¢÷¥ ¤¥û ‘úû¢ öø¡ ø š÷¤
ùî ¢øªþõ ù—¡‘¨ ü÷‘“ó¯ ôþó¨— ö‘÷ ¥ ù‘ð÷ Š¢þû¢“ ñ¥÷— à‘Ÿó ¤û ¥
ü÷¯ø öþ‘¡ ö‘þð÷û¤ê ’‘ì÷ ö¢¤î ù¤‘• ù“ ‘õ .ô—ê¤ð ô‘÷ ¤ ©þ‘—¢÷
ôû ¤ ö‘÷ ü÷¤þ áø÷ ö—¡‘¨ ‘ªê ôþ¤ø¢þõ ø ¢¢ ôþûø¡ ùõ¢ ¢ø¡
ôþ÷¢þõ ‘õ ùîþþ‘›÷ ‘— ùî ôþ÷î ùàŸòõ ü÷¤þ öø¨þ¥ø• –‘þ¤ª÷ ¤¢
.¢÷¥¢¤•þõ ö‘÷ ù“ –‘þ¤ª÷ ¥ üî¢÷ üóþ¡ ¢¢ã—


ôø¢ ùŸê¬


[Home Page] ["ö¥ ¤‘îþ•" ‘“ ù“Ÿ‘¬õ]