RAWA perscommuniqué naar aanleiding van de Internationale Dag van de Vrouw, 8 maart 2008


Afghaanse vrouwen branden in de inferno gecreëerd door fundamentalisten en indringers.Ter gelegenheid van de 100ste verjaardag van de Internationale Dag van de Vrouw, met vreugde gevierd door de vrouwen in de ontwikkelde landen, moeten we toch nog de ellende, de problemen en de wreedheden onder ogen zien die onze mensen en in het bijzonder vrouwen in Afghanistan ondergaan.

22-y Fatima's husband cut off her toes
Fatima has been abused by her husband
Rampzalige toestand vrouwenrechten in Afghanistan.

Nadat de Verenigde Staten en hun bondgenoten Afghanistan circa zeven jaar geleden zijn binnengevallen, beweerden zij op een misleidende manier vrede en democratie te zullen brengen en de Afghaanse vrouwen te bevrijden uit de wurgende greep van de Taliban. Maar in werkelijkheid branden de Afghaanse vrouwen nog steeds in het inferno van het fundamentalisme. Vrouwen worden aanzien voor honden, meisjes zijn het slachtoffer van groepsverkrachtingen, mannen in een door Jehadi gedomineerde samenleving vermoorden op gewelddadige en beestachtige wijze hun vrouwen, verbranden hen door heet water over hen te gooien, snijden hun neus en tenen af, onschuldige vrouwen worden gestenigd tot de dood en andere gruwelijke misdaden worden gepleegd. Maar de maffia-overheid van dhr. Karzai verzoent zich moeiteloos met de misdadigers en kent medailles toe aan diegenen die zouden vervolgd moeten worden voor hun misdaden en plunderingen.

Zich onbewust van de werkelijkheid, beschouwden sommige mensen de aanwezigheid van tientallen vrouwen in het parlement als symbool van democratie, ontwikkeling, vrijheid en vrouwenrechten. Echter nu is duidelijk geworden dat deze vrouwen, die banden hebben met geheime diensten en/of fundamentalisten en dat ze als speelballen zijn in de handen van de krijgsheren van de Jehadi die zonder met de ogen te knipperen neerkijken op de tegenspoed van onze ongelukkige vrouwen. Het is hen er vooral om te doen hun positie in het parlement te behouden. Ze zijn corrupt en werken samen met de gezworen vijanden van vrouwenrechten, in plaats van de afschuwelijke levensomstandigheden van deze vrouwen kenbaar te maken en te bestrijden. Indien deze vrouwen werkelijk vertegenwoordigsters waren van Afghaanse vrouwen, zouden zij stevig aan de zijde van Malalai Joya hebben gestaan om hun verplichting na te komen jegens onze mensen en ons land, op een eerlijke en oprechte manier.

De executie van Saddam Hussein deed de Afghaanse Saddam-volgelingen hevig schrikken zodat zij plotseling heel hard probeerden een eigen gelijkaardig lot te voorkomen. Door de goedkeuring in het parlement van het corrupte National Reconciliation bill (wetsvoorstel voor nationale verzoening) en het vormen van een National Front (Nationaal front), hebben de fundamentalistische leiders de handen in elkaar geslagen met de gelijkgestemde gebroeders Khalgi en Parchami om zichzelf ervan te beschermen door het Afghaanse volk voor het gerecht gedaagd te worden. Behalve het National Front hebben zij met de hulp van hun zogenaamde intellectuele loopjongens ook het “Cultural United Front” (Cultureel Verenigd Front) gevormd tegen onze mensen. Deze intellectuelen doen hard hun best om de daden van de criminelen wit te wassen en te verbloemen en hen door middel van hun sterke propagandamachine in de media af te schilderen als democratisch, progressief en vredelievend.

Enerzijds is er de Minister van Informatie, Karim Khurum van de Gulbuddin terroristische partij, die zich inlaat met criminele en chauvinistische daden tegen enkele journalisten, en anderzijds zijn er de criminele “culturele” figuren die een oorlog startten op basis van de vraag of de naam van de universiteit in het Pashto of de Perzische taal moet zijn, enkel en alleen om hun Iranese bazen een genoegen te doen. Maar geen van beide partijen spreekt ooit met een woord over brandend-actuele onderwerpen zoals onzekerheid, armoede, werkloosheid, dakloosheid, ontvoeringen, moord op onschuldige mannen en vrouwen door Jehadi en Taliban, het sterven van mensen door vrieskou en duizenden andere ellende zaken waarmee onze mensen geconfronteerd worden. Terwijl zij met dergelijke onbelangrijke debatten bezig zijn, durven zij nooit degenen die verantwoordelijk zijn voor de rampzalige omstandigheden van onze mensen met de vinger te wijzen.

De ware aard van het Amerikaanse “war on terror”-drama (“oorlog tegen terrorisme”) is inmiddels aan het licht gekomen en we zijn er getuige van dat ze duizenden van onze onschuldige mensen vermoorden in de naam van “terrorisme bestrijding”, terwijl ze anderzijds zelf betrokken zijn in onderhandelingen met barbaarse fascistische Taliban-aanhangers die ze proberen voor te stellen als “gematigd” om de macht met hen te delen. Deze verraderlijke demagogische handelingen hebben nogmaals aan onze mensen en aan de wereld aangetoond dat de overheid van de V.S. en zijn bondgenoten er enkel op uit waren om strategische, economische en politieke winst te boek in Afghanistan waardoor onze mensen in steeds diepere armoede en rampspoed terecht komen. De macht geven aan de brutale krijgsheren van de “Northern Alliance” (Noordelijke Alliantie) en van Afghanistan’s het wereldcentrum te maken van de drugsmaffia, zijn de eerste en belangrijkste doelstellingen geweest van hun verkeerd beleid.

Sinds de allereerste dag heeft RAWA verklaard dat geen enkel land vrijheid en democratie kan toekennen aan een ander land en vandaag is deze werkelijkheid voor iedereen duidelijk geworden. De V.S. vermomde de voormalige misdadigers in maatpak en das om hen vervolgens als roofdieren los te laten op onze mensen en doet verder niks aan de huidige misdaden, schending van de mensenrechten, plunderingen ter waarde van miljoenen dollars geholpen door de krijgsheren en corrupte ngo’s (niet-gouvernementele organisaties). Indien de miljarden dollars die aan hulp ingezameld worden in de naam van wederopbouw niet rechtstreeks in de zakken van misdadigers in het parlement en het kabinet zouden belanden, dan zouden natuurlijke gevaren zoals vrieskou niet zoveel levens kosten. Zelfs indien slechts een klein deeltje van dat geld werkelijk zou worden besteed aan hulp voor mensen, dan zouden de levensomstandigheden van onze mensen, in het bijzonder van de vrouwen niet zo tragisch zijn.

De Revolutionaire Vereniging van de Vrouwen van Afghanistan (RAWA – Revolutionary Association of the Women of Afghanistan) verkondigt nogmaals dat alle sombere dagen en ellende van ons land oorsprong vinden in het bestaan van fundamentalistische krachten, in de stijl van de Jehadi of de Taliban en zolang men dit smerige virus niet verwijdert uit het lichaam van ons land zullen onze natie en land nooit het licht van geluk en ontwikkeling zien.

Ondanks de verklaring van dhr. Karzai dat hij zich niet in een positie bevindt om de criminelen rond hem voor het gerecht te dagen, stellen wij opnieuw er rotsvast van overtuigd te zijn dat, ondanks de vele beperkingen en de belegering door krijgsheren en hun buitenlandse meesters, wij de krijgsheren en misdadigers van de laatste drie decennia naar het gerechtshof zullen slepen met de steun van de Afghaanse bevolking en de democratisch-ingestelde personen en groepen, en dat wij hen ongeacht hun godsdienst en etnische achtergronden zullen straffen.

We stellen vast dat, rekening houdend met het bovenstaande, de viering van de “Internationale Dag van de Vrouw” voor onze vrouwen een andere betekenis heeft, tenminste totdat de dag komt van emancipatie voor de Afghaanse vrouwen.

Voor ons betekent 8 maart de dag waarop wij de afschuwelijke ellende en brandende pijn kunnen uiten die onze vrouwen doorstaan en ook het aanklagen van de misdadigers die verantwoordelijk zijn voor deze catastrofe.

Voor ons betekent 8 maart de dag waarop wij het bloed wreken van de gemartelde vrouwen die hun leven verloren in de naam van vrijheid, vrouwenrechten en menselijke waardigheid.

8 maart betekent de dag van solidariteit en het opkomen tegen fundamentalisme van eender welk soort, of het nu van de Jehadi is of van de Taliban.

Tot slot is 8 maart de dag waarop wij ons pact vernieuwen voor het tot stand brengen van vrijheid; democratie en rechtvaardigheid in Afghanistan vrij van fundamentalisten en hun buitenlandse beschermers.

Revolutionaire Vereniging van de Vrouwen van Afghanistan (RAWA)

8 maart 2008 - KaboelEnglish | پښتو | فارسی | Español | Catalan | Français | DeutschRAWA event in Kabul on March 8, 2008[Home Page] [RAWA in the Media] [Books on RAWA] [More RAWA Documents]